Pompy ciepła

Interpretacja wyników pomiaru cz.3

Układ termodynamiczny z dodatkowym wymiennikiem regeneracyjnym.
Pompy ciepła najwyższej klasy wyposażane są w dodatkowy wymiennik regeneracyjny. Spełnia on dwie funkcje: po pierwsze podgrzewa pary czynnika zasysanego do sprężarki, a po drugie schładza płynny czynnik roboczy przesyłany do zaworu rozprężnego. Podnosi …

Pompy ciepła

Interpretacja wyników pomiaru cz.2

Punkty pomiarowe układu termodynamicznego.
Wąż manometru wysokiego ciśnienia (czerwony), czyli ciśnienia sprężania, podłączony jest na rurociągu między sprężarką a skraplaczem. Natomiast wąż manometru ciśnienia niskiego (niebieski), czyli ciśnienia parowania, przyłączony jest na rurociągu między parownikiem a sprężarką. Temperaturę mierzymy w …

Pompy ciepła

Interpretacja wyników pomiaru cz.1

Interpretacja wyników pomiaru.

Co to jest przegrzanie i przechłodzenie? Terminy pozornie skomplikowane, ale ich zrozumienie jest kluczem do oceny każdego układu chłodniczego, niezależnie od tego czy mamy do czynienia z klimatyzatorem typu split, klimatyzacją samochodową, czy też pompą ciepła.

Przegrzanie …

Pompy ciepła

Diagnostyka i regulacje układów chłodniczych cz.2

Nigdy dosyć powtarzać, że zanim padnie podejrzenie na układ chłodniczy pompy ciepła, sprawdzić należy koniecznie, czy po stronie dolnego źródła ciepła i po stronie instalacji grzewczej mamy właściwe przepływy, temperatury i ich różnice. Jeśli chodzi o parownik to po stronie …