Kategoria: Ogrzewanie

Ogrzewanie

Ogrzewanie w zabudowie wiejskiej

W zabudowie wiejskiej ok. 70% kubatury ogrzewanej jest piecami węglowymi. Struktura indywidualnych źródeł ciepła na potrzeby ogrzewania, zainstalowanych w miejskiej zabudowie rozproszonej i budownictwie wiejskim, wynosi:
•    kotły centralnego ogrzewania – 1,5 mln,
•    piece ceramiczne (kaflowe) – 7,5 mln,…

Ogrzewanie

Racjonalizacja użytkowania paliw i energii

Racjonalizacja użytkowania paliw i energii stanowi jeden z głównych kierunków poprawy stopnia wykorzystania zasobów energetycznych. Działanie to ma również bezpośredni, korzystny wpływ na ochronę naturalnego środowiska. Jest to szczególnie istotne w przypadku Polski ze względu na strukturę bilansu paliwowo-energetycznego naszego …

Ogrzewanie

Charakterystyka polskich systemów ciepłowniczych

W tabeli poniżej podano charakterystykę polskich systemów ciepłowniczych oraz systemów ciepłowniczych eksploatowanych w krajach o zbliżonych warunkach klimatycznych i strukturach bilansu paliwowo-energetycznego.

Strukturę pokrywania potrzeb cieplnych wg danych z 1992 r. podano w tabeli. Pozornie struktura pokrywania potrzeb cieplnych jest …

Ogrzewanie

Struktura bilansu i sytuacja energetyczna kraju

Struktura bilansu i sytuacja energetyczna kraju oraz szeroko pojęta baza materiałowo-techniczna wraz z systemem ekonomiczno-finansowym mają decydujący wpływ na wybór źródła zaopatrzenia w ciepło. Uwarunkowania te sprawiły, że w Polsce od ponad 45 lat rozwijane są scentralizowane systemy zaopatrzenia w …