Kategoria: Ogrzewanie

Ogrzewanie

Układy skojarzonego wytwarzania ciepła, energii i zimna

Pewną poprawę tego stanu uzyskano stosując gospodarkę skojarzoną, tj. równoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, lecz rozpowszechnienie na świecie tak skonstruowanych systemów ciepłowniczych nie jest duże.

Wydaje się jednak, że niskotemperaturowe ciepło na potrzeby komunalno-bytowe powinno być wytwarzane przy wykorzystaniu …

Ogrzewanie

Wytwarzanie dostatecznej ilości energii

Wytwarzanie dostatecznej ilości energii należy do najbardziej istotnych problemów naszych czasów, gdyż jej zużycie gwałtownie wzrasta. Tylko w okresie ostatnich 80 lat XX wieku zużycie energii przez jednego mieszkańca Ziemi wzrosło ponad 4—krotnie. Wzrost ten musi nieuchronnie trwać nadal, aby …