Ogrzewanie

Komfortowo i ekologicznie

Jest rzeczą naturalną, że mamy coraz większe wymagania co do komfortu. Dawniej wystarczało, że w pomieszczeniach się nie marzło. Teraz standardem stało się utrzymywanie stałej temperatury w pomieszczeniach, niezależnie od wahań temperatury zewnętrznej. Każdy luksus musi mieć jednak swoją cenę. Toteż gdy wszyscy zdali sobie sprawę, że koszty ogrzewania mają spory udział w budżecie domowym szuka się rozwiązań oszczędnych. Pozornie wygląda to na chęć pogodzenia ognia z wodą, chociaż wysoki stopień komfortu niekoniecznie musi iść w parze z wysokimi kosztami. I nie chodzi tu o rodzaj ogrzewania, czy koszty energii, ale o pewne zasady, których przestrzeganie jest nieodzownym warunkiem oszczędnej eksploatacji ogrzewania.

Naczelną regułą jest dokładne dozowanie energii potrzebnej do ogrzewania. Jeśli budynek zgodnie z projektem wymaga mocy grzewczej 20 kW, to pamiętajmy, że ta wartość mocy odnosi się do temperatury zewnętrznej -20°C, którą przyjmuje się jako minimalną. Ile tak zimnych dni jest w roku? Pięć, dziesięć? A co z resztą okresu ogrzewania?

Dlatego system grzewczy powinien być wyposażony w sprawny układ automatyki regulacyjnej, który ograniczy moc grzewczą do rzeczywistych aktualnych potrzeb, zmieniających się w dużych granicach. W ten sposób spełniony zostanie pierwszy warunek uzyskania oszczędności zużycia energii. Im lepiej zostanie to zrealizowane, tym łatwiej i taniej wypadnie spełnienie następnego warunku, którym jest korzystanie z energii możliwie najtańszej, a taką jest bez wątpienia energia odnawialna.

Niestety, do korzystania z nieprzebranych zasobów energii odnawialnej jest potrzebne odpowiednie nowoczesne wyposażenie techniczne. Urządzenia, które są w stanie pobrać energię odnawialną i przekazać ją do budynku w celu podniesienia temperatury w jego wnętrzu, nazywamy pompami ciepła, zanim zaczniemy omawiać zasadę ich pracy, warto zapamiętać ważny szczegół. Pompy ciepła w przeciwieństwie do innych urządzeń grzewczych, takich jak kocioł olejowy, elektryczny, czy gazowy niczego nie wytwarzają. One pobierają energię z otoczenia i jedynie oddają to, co pobrały. Nie bez powodu nazwane są pompami, a nie generatorami ciepła. Pompa ciepła nie jest urządzeniem prostym, ale użytkownik nie musi znać dokładnie jej budowy, czy zasady pracy. Podobnie jak do oglądania programów telewizyjnych oprócz znajomości obsługi pilota nie jest potrzebna znajomość elektroniki.

Jednak jest dobrze, gdy użytkownik nowoczesnej instalacji grzewczej rozumie zjawiska zachodzące w poszczególnych obwodach i wie od jakich czynników zależy właściwa temperatura w budynku. Ta wiedza pozwala na odpowiednie dostrojenie całej instalacji i uzyskanie pożądanej temperatury za najniższą cenę.