Ogrzewanie

Ogrzewanie energią odnawialną

Ogrzewanie energią odnawialną. Każdy kto po raz pierwszy posłyszał o ogrzewaniu za pomocą energii odnawialnej, pamięta to zaskoczenie i niedowierzanie. Jak to możliwe, aby coś co jest zimne nagle stało się gorące i to bez użycia płomienia, czy grzałki? Główną przeszkodą w zrozumieniu istoty zagadnienia jest nasza zdolność do odczuwania ciepła, czy jak kto woli zimna, która w procesie ewolucji została doprowadzona do doskonałości. Nic jest to jednak zdolność do odczytywania temperatury faktycznej, czy rzeczywistej, a jedynie umiejętność subiektywnej oceny warunków potrzebnych do ochrony organizmu przed przechłodzeniem lub przegrzaniem i to w dodatku w dosyć małym zakresie temperatur. Oczywiście, w końcowym efekcie chodzi o to, aby w pomieszczeniu było ciepło według oceny „naszego” wewnętrznego termometru, ale to już zupełnie inna historia. Aktualnie interesuje nas, w jaki sposób można ogrzewać pomieszczenie, pobierając ciepło ze środowiska o temperaturach niższych niż te, które są przez nas wymagane.

Wyobraźmy sobie staw o wymiarach 40 x 40 m i głębokości 2 m. Podniesienie temperatury wody w tym stawie tylko o 5 stopni Celsjusza wymagałoby dostarczenia mniej więcej 19 000 kWh energii. Jest to akurat mniej więcej tyle, ile potrzeba do ogrzewania domu o powierzchni 200 m2 przez cały rok. Jeśli do podgrzania wody potrzebna jest określona ilość energii, to oziębienie tej samej masy wody do poprzedniej temperatury będzie wymagać zabrania dokładnie takiej samej ilości energii, jaka była potrzebna do jej podgrzania. W końcu zasada zachowania energii ciągle jeszcze zachowuje swoją ważność.

Upraszczając, można stwierdzić: ogrzewanie polega na dostarczaniu energii, a chłodzenie na jej zabieraniu. Ponieważ praktycznie stale możemy schładzać wodę, ziemię i powietrze, gdyż słońce ciągle je podgrzewa, to mamy do dyspozycji ogromne i nieprzebrane zasoby ciepła. Wystarczy tylko z tego korzystać. Niestety, nie da się tego zrobić prostymi środkami, ale warto zainwestować w sprzęt, który potem przez dziesięciolecia odpłaci się, dostarczając najtańszej energii.