Miesiąc: Kwiecień 2016

Ogrzewanie

Sprzęgła hydrauliczne – metody hydraulicznego oddzielenia obiegów kotłowych od obiegów grzewczych

Sprzęgła hydrauliczne – metody hydraulicznego oddzielenia obiegów kotłowych od obiegów grzewczych.

Sprzęgła hydrauliczne są to urządzenia, których zadaniem jest hydrauliczne oddzielenie obiegów pierwotnych i wtórnych w celu zrównoważenia różnic strumieni wody, wynikających ze specyfiki ich pracy.

Strumień wody w obiegach …

Ogrzewanie

Osprzęt i podłączenie do instalacji podgrzewaczy pojemnościowych

Osprzęt podgrzewaczy c.w.u. powinien nie tylko zabezpieczać przed wzrostem ciśnienia ponad wartość dopuszczalną, ale również zapewniać ekonomiczną, ciągłą i bezawaryjną pracę instalacji c.w.u.

Po stronie wody użytkowej do podgrzewacza pojemnościowego powinny zostać podłączone:
—    zawory odcinające,
—    zawory spustowe,
—    …

Ogrzewanie

Podgrzewacze pojemnościowe – Budownictwo wielorodzinne i o charakterze mieszkalnym

Budownictwo wielorodzinne i o charakterze mieszkalnym

W przypadku budynków wielorodzinnych, ale i takich jak: hotele, pensjonaty, domy opieki społecznej itp., największym problemem przy doborze podgrzewaczy jest właściwe ustalenie zapotrzebowania na c.w.u. Dyskusyjne jest zarówno ustalenie średniego dobowego zużycia c.w.u. na …