Miesiąc: Kwiecień 2016

Ogrzewanie

Podgrzewacze pojemnościowe – Budownictwo jednorodzinne

Podgrzewacze pojemnościowe – Budownictwo jednorodzinne

Dobór pojemności tych podgrzewaczy należy zróżnicować w zależności od rodzaju użytkowników c.w.u.

W przypadku budownictwa mieszkalnego dodatkowo różne są zalecenia dotyczące sposobu ich doboru w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym.

■    Budownictwo jednorodzinne

Uwzględnia się w …

Ogrzewanie

Dobór podgrzewaczy przepływowych ogrzewanych pośrednio

Dobór podgrzewaczy przepływowych ogrzewanych pośrednio.

Są one instalowane w kotłach dwufunkcyjnych i to moc cieplna kotła jest decydująca. Kotły te są najczęściej używane do ogrzewania domów jednorodzinnych, dwurodzinnych lub dużych apartamentów. W obiektach tych najczęściej Qco < Qcwu i przyjmuje …

Ogrzewanie

Dobór gazowych podgrzewaczy przepływowych

Dobierając gazowy podgrzewacz przepływowy (na gaz ziemny lub płynny), należy zwrócić uwagę na następujące jego parametry techniczne:
—    moc cieplną;
—    strumień c.w.u., możliwy do uzyskania przy określonej różnicy temperatury wody zimnej i c.w.u.;
—    wymagane minimalne ciśnienie zimnej wody …

Ogrzewanie

Współpraca podgrzewacza pojemnościowego z kotłem cz.3

W bardzo dużych obiektach stosuje się ogrzewane wodą kotłową w zmienniki ciepła (np. płytowe) współpracujące z zasobnikiem (-ami) ciepła. Rozwiązanie to jest także zalecane przy dużych wahaniach w poborze c.w.u. (np. w obiektach sportowych, zakładach przemysłowych).

Zasobnik c.w.u. współpracujący z