Ogrzewanie

Podgrzewacze pojemnościowe -bojlery cz.1

Podgrzewacze pojemnościowe (tzw. bojlery) są to zbiorniki, w których zgromadzona objętość wody jest ogrzewana przez kilkadziesiąt minut, a potem magazynowana i utrzymywana w określonej temperaturze. Pozwala to na wykorzystanie jej w momencie, gdy wystąpi zapotrzebowanie na c.w.u.

Zalety i wady podgrzewaczy pojemnościowych:

Zalety
•    Odpowiednio dobrany podgrzewacz pojemnościowy gwarantuje wysoki komfort zaopatrzenia w c.w.u.
•    Pozwala na zmniejszenie mocy cieplnej potrzebnej na zaspokojenie szczytowego zapotrzebowania na c.w.u.

Wady
•    Zaleganie wody w zbiorniku sprzyja rozwojowi bakterii chorobotwórczych (tzw. legionelli).
•    Zajmuje dodatkowe miejsce w kotłowni.

Legionella występuje w każdej wodzie, ale gwałtowny jej rozwój następuje w temperaturze 25-45°C. Z tej przyczyny zaleca się przeprowadzenie „termicznej dezynfekcji” instalacji c.w.u. Wiele kotłów przewidzianych do współpracy z podgrzewaczami c.w.u. ma w swoich sterownikach zaprogramowaną funkcję „dezynfekcji termicznej”, polegającą na podgrzaniu wody w podgrzewaczu do 70-85°C przez 1 godzinę w ciągu doby, najczęściej w nocy, aby uniknąć poparzenia (dodatkowym zabezpieczeniem jest zastosowanie termostatycznego zaworu mieszającego z regulacją temperatury pobieranej wody). W przypadku kotłów wodnych o obniżonych parametrach, można w podgrzewaczu zamontować dodatkowe grzałki elektryczne. Praktyka wskazuje, iż inne rodzaje dezynfekcji (np. metody chemiczne lub dezynfekcja promieniami UV) są w przypadku podgrzewaczy c.w.u. instalowanych w kotłowniach niskotemperaturowych, nieskuteczne lub zbyt drogie.

Najczęściej stosowane są podgrzewacze pojemnościowe, wykonane:
—    ze stali zwykłej, pokryte od wewnątrz kilkoma warstwami emalii lub termoglazury (są one wrażliwe na uderzenia i odkształcenia, wymagają zastosowania anody);

—    ze stali zwykłej, pokryte od wewnątrz tworzywem sztucznym, z wężownicą grzejną ze stali szlachetnej (niewrażliwe na uszkodzenia i odkształcenia, nie wymagające stosowania anody;    :

—    Ze stali kwasoodpornej (odporne na uszkodzenia mechaniczne i korozję, lżejsze, a ich cena zbliżona do podgrzewaczy emaliowanych, anoda jest zbędna).