Miesiąc: Styczeń 2013

Wiadomości

Stanowisko prezesa URE w sprawie smart-grid

Stanowisko Prezesa URE w sprawie szczegółowych reguł regulacyjnych w zakresie stymulowania i kontroli wykonania inwestycji w AMI to kolejny dokument dotyczący smart grid, zatwierdzony przez Regulatora 11 stycznia 2013 r. Dokument ten, nawiązując ściśle do Stanowiska Prezesa URE ws. AMI

Wiadomości

Banki zainwestują w energetykę?

– Spowolnienie gospodarcze i tym samym zmniejszenie zapotrzebowania na energię dało chwilę oddechu dla naszego systemu elektroenergetycznego. Zyskaliśmy więc nieco czasu, żeby nadrobić zaległości, które mamy w energetyce. Czy wykorzystujemy to w odpowiedni sposób? Myślę, że nie do końca – …

Wiadomości

Duży wzrost mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii

Już po I półroczu 2012 wiadomo było, że miniony rok będzie rekordowy pod względem mocy zainstalowanej w energetyce odnawialnej, bo do tamtego momentu przybyło ponad 700 MW i to już było więcej niż w rekordowym dotychczas 2010 roku, a licząc …

Wiadomości

Historycznie niska cena pozwoleń na CO2

Aby zaradzić niskiej cenie pozwoleń i pobudzić zielone inwestycje, Komisja Europejska chce zawiesić aukcje części pozwoleń na emisję CO2. W listopadzie KE zaproponowała, by w latach 2013-2015 zmniejszyć liczbę sprzedawanych pozwoleń na emisję dwutlenku węgla na unijnym rynku ETS o …