Artykuły

Portugalia zaoszczędziła dzięki OZE 612 mln euro

Portugalia zaoszczędziła dzięki OZE 612 mln euro

Portugalia wydała w ub.r. o 612 mln euro mniej na produkcję prądu dzięki wykorzystaniu energii odnawialnych. Oszczędności powstały głównie w efekcie ograniczenia importu paliw kopalnych.

Jak poinformowało w komunikacie Portugalskie Stowarzyszenie Energii Odnawialnych w Lizbonie (APREN), zastosowanie energii odnawialnych dało w 2012 r. 540 mln euro oszczędności z tytułu mniejszego importu węgla kamiennego i gazu ziemnego.

„Dodatkowo, ze względu na zastosowanie energii odnawialnych, państwo wydało o 72,4 mln euro mniej na pozwolenia na emisję dwutlenku węgla” – odnotował APREN.

Udział energii wytwarzanej z wiatru, wody, słońca i biomasy sięgnął w ub.r. poziomu 38 proc. w produkcji całej energii elektrycznej w Portugalii. W porównaniu do 2011 r. zmniejszył się on jednak o 8 punktów procentowych.

„Spadek miał miejsce w związku z panującą suszą, która doprowadziła do mniejszej produkcji w elektrowniach wodnych” – napisały w komunikacie władze APREN.

Głównym źródłem odnawialnym dla produkcji energii elektrycznej w Portugalii był w ub.r. wiatr. Farmy wiatrowe miały 20 proc. udziału w całości wytwarzanego w tym kraju prądu, małe elektrownie wodne – 12 proc., biomasa – 5 proc., zaś duże hydroelektrownie i systemy słoneczne po 1 proc.

Najwyższy, 46-proc. wkład w produkcję prądu należał w Portugalii do paliw kopalnych, głównie węgla kamiennego i gazu ziemnego. Z kolei 16 proc. energii elektrycznej wykorzystanej w 2012 r. pochodziło z importu.

Według szacunków spółki REN, operatora sieci przesyłu w Portugalii, konsumpcja prądu spadła w tym kraju w ub.r. do poziomu najniższego od 2005 r. W 2012 r. gospodarstwa domowe i firmy zużyły 49 tys. GWh, czyli o 2,8 proc. mniej niż w 2011 r.