Instalacje elektryczne

Sposoby układania przewodów i kabli cz.1

Obowiązujące w kraju przepisy nie precyzują w sposób jednoznaczny, w jaki sposób w danych warunkach powinna być wykonana instalacja elektryczna. Należy w każdym przypadku ustalić prawidłowy sposób wykonania instalacji, dostosowując się do aktualnych możliwości materiałowych.

Wybierając sposób ułożenia przewodów i kabli należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności:

Instalacje elektryczne na podporach izolacyjnych (izolatory, gaiki lub rolki porcelanowe oraz podkładki izolacyjne) są instalacjami historycznie najstarszymi. Jest to najtańszy sposób wykonywania instalacji, prosty w obsłudze, charakteryzujący się łatwą wymianą przewodów. Wadą tych instalacji jest mała odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz konieczność zachowania odpowiednich odległości między przewodami, od ścian, urządzeń itp. Stosowane są przewody gole lub jednożyłowe izolowane. Ten sposób układania przewodów ma zastosowanie w pomieszczeniach, w których izolacja przewodów może ulec zniszczeniu, np. w akumulatorniach lub w zakładach przemysłowych, tam gdzie zachodzi potrzeba wykonywania częstych zmian w instalacji lub gdzie zależy na łatwym i szybkim wykonaniu nowych odgałęzień.

Układanie przewodów wielożyłowych może być prowadzone nad tynkiem (linki nośne, konstrukcje itp.), na tynku i pod tynkiem. Przewody wielożyłowe dzięki swej zwartej konstrukcji nadają się szczególnie do wykonywania instalacji na tynku. Starannie wykonana instalacja tymi przewodami na tynku nie szpeci pomieszczeń. Do prowadzenia przewodów w ciągach wielokrotnych można stosować korytka z aluminium lub ze stali ocynkowanej. Sposób ten jest ekonomicznie uzasadniony przy prowadzeniu w ciągu więcej niż 4 przewodów. Przewody układane w korytkach nie muszą być mocowane za pomocą uchwytów. Korytka metalowe umożliwiają również wielowarstwowe układanie przewodów. Pod tynkiem przewody są układane w rurach.

Układanie przewodów w rurach na tynku zapewnia estetyczny wygląd instalacji, dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz możliwość wymiany przewodów. Ten system instalacji jest kosztowny i wszędzie gdzie jest to możliwe, należy budować instalacje tańsze, np. wtynkowe. Układanie przewodów w rurach pod tynkiem jest powszechnie stosowane w zakładach przemysłowych. Rury stalowe układa się w podłodze lub stropie w betonowych częściach budowli w czasie zalewania betonu. Do rur wciąga się później przewody.