Ogrzewanie

Układy skojarzonego wytwarzania ciepła, energii i zimna

Pewną poprawę tego stanu uzyskano stosując gospodarkę skojarzoną, tj. równoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, lecz rozpowszechnienie na świecie tak skonstruowanych systemów ciepłowniczych nie jest duże.

Wydaje się jednak, że niskotemperaturowe ciepło na potrzeby komunalno-bytowe powinno być wytwarzane przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, przy jak najmniejszym zużyciu energii zawartej w paliwach pierwotnych.

Tak więc ogrzewanie z bezpośrednim wykorzystaniem paliwa jest szczególnie niesprawne i celowe jest połączenie jakiejś formy „ogrzewania termodynamicznego” z procesem energetycznym o wysokiej temperaturze (aby zmniejszyć straty energii).    ;

W praktyce występują następujące możliwości:
•    stosowanie skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (elektrociepłownie),
•    wykorzystanie ciepła odpadowego i energii odnawialnych,
•    wykorzystanie do ogrzewania i przygotowania c.w.u. pomp ciepła (tzw. ogrzewanie termodynamiczne).

Najnowszą technologią, w której znalazły zastosowanie pompy ciepła, są układy skojarzonego wytwarzania ciepła, energii i zimna. Skojarzona gospodarka cieplno-energetyczno-chłodnicza, stosowana w aglomeracjach miejskich z rozbudowanymi systemami ciepłowniczymi lub zakładach przemysłowych, w których występuje zapotrzebowanie na ciepło, zimno i energię elektryczną, umożliwia wyrównanie sezonowej zmienności obciążeń źródeł, co poprawia ich ekonomikę i zmniejsza emisję do otoczenia szkodliwych produktów spalania oraz gazów powodujących niszczenie warstwy ozonu w stratosferze.