Miesiąc: Luty 2016

Ogrzewanie

Dobór naczyń wzbiorczych w instalacjach grzewczych cz.3

Minimalna pojemność ciśnieniowych, przeponowych NW obliczana jest ze wzoru

gdzie: Ve — pojemność ekspansywna [dm³],
Vv — przyjęta rezerwa [dm³],
po    — ciśnienie wstępne w naczyniu (czyli przeciwciśnienie) [bar],
pc — ciśnienie końcowe, maksymalne, w naczyniu [bar].

Uwaga. Ciśnienie po …

Ogrzewanie

Dobór naczyń wzbiorczych w instalacjach grzewczych cz.2

■    Ustalenie minimalnej pojemności naczynia Vn min

Obliczona ze wzoru

pojemność ekspansywna nie jest wystarczająca do doboru NW, Należy dodatkowo przewidzieć rezerwę wody i przyjąć naczynie większe. Pozwala to na uwzględnienie ubytków wody w trakcie eksploatacji (między corocznymi przeglądami), np. …

Ogrzewanie

Dobór naczyń wzbiorczych w instalacjach grzewczych cz.1

Doboru bezciśnieniowych NW otwartych i przeponowych dokonuje się po ustaleniu przyrostu objętości wody w instalacji spowodowanej podgrzaniem jej od temperatury początkowej (wody do napełniania) do maksymalnej temperatury zasilania. Jest to tzw. pojemność ekspansywna. Uwzględnia się również niezbędną rezerwę wody. Dobierając …