Kategoria: Wiadomości

Wiadomości

Jak poradzimy sobie ze wzrastającym zapotrzebowaniem na energię?

Dominującym źródłem energii pozostanie węgiel, chociaż znacznie wzrośnie znaczenie odnawialnych źródeł energii, atomu i gazu- można wywnioskować ze wstępnych założeń Polityki energetycznej do 2050 roku. Projekt znajdujący się obecnie na etapie konsultacji jest pierwszą próbą całościowego ujęcia polityki energetycznej