Miesiąc: Listopad 2016

Instalacje elektryczne

INSTALACJE WYKONYWANE PRZEWODAMI WIELOŻYŁOWYMI W WIĄZKACH

INSTALACJE WYKONYWANE PRZEWODAMI WIELOŻYŁOWYMI W WIĄZKACH

Ciągi wiązkowe można prowadzić na wspornikach, na drabinkach oraz podwieszać na linkach nośnych lub drutach stalowych ocynkowanych. Mocowanie wsporników należy wykonać zgodnie z wymaganiami, przy czym odległość między wspornikami nie powinna być większa niż …

Instalacje elektryczne

INSTALACJE WYKONYWANE PRZEWODAMI WIELOŻYŁOWYMI NA DRABINKACH

INSTALACJE WYKONYWANE PRZEWODAMI WIELOŻYŁOWYMI NA DRABINKACH

Trasowanie należy wykonać zgodnie z zaleceniami. Miejsca zamocowania konstrukcji wsporczych dla drabinek należy wytrasować na ścianach, stropach lub dźwigarach zgodnie z dokumentacją.
Ciąg drabinek powstaje z połączenia ze sobą drabinek o długości 6 lub …

Instalacje elektryczne

INSTALACJE WYKONYWANE PRZEWODAMI WIELOŻYŁOWYMI W KORYTKACH

 INSTALACJE WYKONYWANE PRZEWODAMI WIELOŻYŁOWYMI W KORYTKACH

Ten sposób wykonywania instalacji jest ekonomicznie uzasadniony przy prowadzeniu w ciągu więcej niż 4 przewodów. Korytka umożliwiają wielowarstwowe układanie przewodów. Korytka wykonuje się z aluminium lub ze stali ocynkowanej. Trasowanie ciągu należy wykonać zgodnie …

Instalacje elektryczne

Instalacje wykonywane przewodami wielożyłowymi na uchwytach po wierzchu

Trasowanie instalacji należy wykonać zgodnie z zaleceniami, przy czym dla instalacji w wykonaniu szczelnym dodatkowo powinny być spełnione następujące wymagania [32]:
—    odstępy między uchwytami w ciągach poziomych i pionowych powinny wynosić nie więcej niż 50 cm,
—    odległość od …