Instalacje elektryczne

INSTALACJE WYKONYWANE PRZEWODAMI WIELOŻYŁOWYMI NA DRABINKACH

INSTALACJE WYKONYWANE PRZEWODAMI WIELOŻYŁOWYMI NA DRABINKACH

Trasowanie należy wykonać zgodnie z zaleceniami. Miejsca zamocowania konstrukcji wsporczych dla drabinek należy wytrasować na ścianach, stropach lub dźwigarach zgodnie z dokumentacją.
Ciąg drabinek powstaje z połączenia ze sobą drabinek o długości 6 lub 9 ni, przy czym dla ciągów poziomych drabinki o szerokości do 400 mm nie powinny być dłuższe niż 9 m, dla szerokości zaś drabinek do 600 mm — długości odcinków nic powinny przekraczać 6 m. Dla ciągów pionowych odcinki nie powinny być dłuższe niż 6 m. Do łączenia drabinek o różnych szerokościach służą elementy redukcyjne. Zmiany kierunku ciągów wykonuje się, używając narożnych elementów pionowych łub poziomych. Odgałęzienia od drabinek wykonuje się przy użyciu elementów odgałęźnych lub rozgałęźnych. Przewody na drabinkach należy układać w jednej warstwie, z odstępami równymi dwóm średnicom grubszego przewodu, mocując je jednocześnie do perforacji drabinek.