Instalacje elektryczne

Bezpieczniki przemysłowe

Bezpieczniki przemysłowe, zwane również bezpiecznikami stacyjnymi lub wielkiej mocy, o dużej zdolności wyłączalnej są przeznaczone głównie do zabezpieczania maszyn elektrycznych, urządzeń i linii przed skutkami zwarć i przeciążeń w obwodach, w których występują duże prądy robocze i zwarciowe.

Zespół bezpiecznikowy składa się z podstawy 1- lub 3-biegunowej i 1 lub 3 wkładek topikowych. Podstawa składa się z części wykonanej z materiału izolacyjnego, służącej do mocowania osprężynowanych zacisków szczękowych oraz śrub do przyłączania przewodów. Zaciski szczękowe służą do mocowania wkładek topikowych.

Podstawa jednobiegunowa bezpiecznika przemysłowego z wkładką topikową 1 — podstawa, 2 — wkładka.

W kraju produkowanych jest kilka typów wkładek i podstaw bezpiecznikowych. Wkładki topikowe o charakterystyce zwłocznej oznaczone są symbolami WTN-00, 1, 1C, 2, 3, natomiast o charakterystyce szybkiej — symbolem WT/F. Litera C oznacza wkładkę o zmniejszonych wymiarach. Podstawy bezpiecznikowe oznaczane są symbolami PBN 1, 2, 3 lub PGB 00.

Dane znamionowe podstaw bezpieczników przemysłowych

Oznaczenie

typu

Liczba biegunów Znamionowe napięcie pracy [V] Znamionowy prąd ciągły [A] Znamionowy prąd szczytowy [kA]
PBG 00 1 160 25
PBG 00-3 3 160 25
PBN 1 1 250 40
PBN 1-3 3 660 250 40
PBN 2 1 400 50
PBN 2-3 3 400 50
PBN 3 1 630 65

 

Przyrządy do obwodów pomocniczych

Służą do sterowania urządzeniami głównymi oraz sygnalizacji. Do grupy tej należą przyrządy sygnalizacyjne oraz łączniki, takie jak: przyciski, sterowniki, czujniki, przekaźniki, łączniki miniaturowe. W instalacjach największe zastosowanie mają przyciski, łączniki miniaturowe oraz łączniki sterownicze.

Ze względu na bardzo szeroki asortyment tych przyrządów, ograniczymy się tylko do ich wymienienia. Szczegółowe dane można znaleźć w kartach katalogowych producentów.