Instalacje elektryczne

Rozdzielnice szkieletowe ZUR

W tych rozdzielnicach łączniki i inne przyrządy montuje się na ramie ze zwykłych kształtowników stalowych lub kształtowników wykonanych z perforowanej blachy stalowej. Napędy łączników, przyciski sterownicze, przyrządy pomiarowe, lampki sygnalizacyjne i schematy z listewek umieszcza się na •blasze stalowej stanowiącej czołową część rozdzielnicy. W zależności od sposobu ustawienia rozróżnia się rozdzielnice przyścienne i wolnostojące.

ZUNIFIKOWANE URZĄDZENIA ROZDZIELCZE

Urządzenia rozdzielcze typu ZUR na napięcie znamionowe 400 i 500 V są przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej, sterowania odbiornikami elektrycznymi oraz zabezpieczania odbiorników lub urządzeń przed skutkami zwarć i przeciążeń. Mogą być stosowane w zakładach przemysłowych jako rozdzielnice w stacjach transformatorowych, rozdzielnice oddziałowe lub jako stycznikownie. Urządzenia te zastąpiły rozdzielnice typu Rw66, Rp66, RM-69 oraz stycznikownie SXRo. Instalowane mogą być w pomieszczeniach ruchu elektrycznego lub w pomieszczeniach ogólnie dostępnych.

Ze względu na dostęp, w celu obsługi i nadzoru, urządzenia są wykonywane jako:

—    wolnostojące wyposażone od czoła w drzwi, a od tyłu w poręcze,

—    przyścienne wyposażone od czoła w drzwi, a od tyłu w osłony nie otwierane.

Prądy znamionowe szyn zbiorczych wynoszą 400, 630, 1000, 1600 i 2500 A, a wytrzymałość elektrodynamiczna — odpowiednio 50, 50, 60, 70. i 105 kA (wartość maksymalna); prądy znamionowe pól odbiorczych — od 8 do 1600 A. Urządzenia typu ZUR składają się z szaf podstawowych z umieszezonymi w nich polami. Liczba pól mieszczących się w jednej szafie zależy od typu poła i typu szafy zgodnie z kartami katalogowymi.

Każde pole zasilające zajmuje jedną szafę, pola sprzęgłowe mieszczą się w jednej lub dwóch szafach, natomiast liczba pól odbiorczych w szafie może być różna.    >

Pola są wyposażone w urządzenia typowe oraz dodatkowe (tzw. wyposażenie zmienne). Tory główne wyposażone są zawsze w szyny zbiorcze i łączeniowe, łączniki (izolacyjne, śrubowe, stycznikowe, zwarciowe), aparaty zabezpieczające (bezpieczniki i przekaźniki termobimetalowe), przekładniki (tylko dla pól powyżej 80 A). W polach zasilających mogą być zainstalowane woltomierz i jeden amperomierz, w polach sprzęgłowych i w polach odbiorczych o prądzie powyżej 80 A — jeden amperomierz. Wyposażenie zmienne może obejmować liczniki energii, obwody sterowania wyłączników i styczników. Urządzenia typu ZUR mogą być zasilane zarówno szynami, jak i kablami. Tak samo jest z polami odbiorczymi. Szczegółowe dane techniczne dotyczące schematów pól, ich rozmieszczania w szafach, wyposażenia typowego i zmiennego pól są podane w pracy [102].