Instalacje elektryczne

Rozdzielnice skrzynkowe

Trudności w znalezieniu miejsca na rozdzielnicę, szczególnie w pomieszczeniach produkcyjnych, skłaniają do stosowania rozdzielnic skrzynkowych wykonanych ze skrzynek blaszanych lub z tworzywa sztucznego, skręconych ze sobą za pomocą śrub i zawierających wewnątrz aparaturę rozdzielczą główną i pomocniczą.

Głównymi zaletami tych rozdzielnic jest przejrzystość układu, niezawodność działania, bezpieczeństwo obsługi, wystarczająca odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz niewielkie wymiary. Pozwala to na umieszczenie rozdzielnic bezpośrednio obok maszyn lub stanowisk pracy, na ścianie lub filarze między oknami, we wnękach, rogach, przy slupach itd.

Do miejsca instalowania są one dostarczane z fabrycznie wbudowaną aparaturą do wnętrza skrzynek. Dodatkową zaletą tych rozdzielnic jest możliwość instalowania ich w pomieszczeniach produkcyjnych, w których obsługa nie ma kwalifikacji wymaganych w przypadku obsługi innych typów rozdzielnic. Dzięki możliwości ustawienia rozdzielnicy w pobliżu odbiorników energii uzyskuje się duże oszczędności materiałów przewodowych. Rozbudowa lub przebudowa rozdzielnicy jest łatwa. Wymaga dodania, względnie wymiany kilku skrzynek.

Najszersze zastosowanie miały rozdzielnice zbudowane ze skrzynek żeliwnych. Mają one dużą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Wadą ich był stosunkowo duży ciężar, stosunkowo małe prądy znamionowe i trudna eksploatacja (ciasnota). Tej wady nie mają rozdzielnice złożone ze skrzynek blaszanych i z tworzyw sztucznych.

ROZDZIELNICE INSTALACYJNE
Wiele firm oferuje rozdzielnice instalacyjne składające się z jednej obudowy lub zestawu składającego się z wielu obudów. Materiałem na obudowy jest przede wszystkim tworzywo, ale może to być też blacha stalowa.
Rozdzielnice są w wykonaniu naściennym lub wnękowym. Są przystosowane do instalowania w nich aparatów na wspornikach montażowych TH lub do wyposażenia innego. Wykonywane są w kilku kolorach, z materiału udaroodpornego i trudnoopornego. Drzwiczki przednie lub pokrywa czołowa są przezroczyste. Szczegółowe informacje o tych rozdzielnicach są podane w katalogach producentów.