Kategoria: Pompy ciepła

Pompy ciepła

System nazewnictwa czynników chłodniczych

Europejska Komisja Międzynarodowego Komitetu Chłodnictwa wprowadziła jednolity system nazewnictwa czynników chłodniczych (roboczych), który później stał się standardem ISO; podstawą tego systemu jest budowa chemiczna czynników. W praktyce stosowane są również nazwy handlowe (firmowe) czynników, jak np. freony.

Oznaczenie czynnika chłodniczego …

Pompy ciepła

Straty energetyczne w sprężarkowych pompach ciepła

Sprężarkowa pompa ciepła stanowi zespół złożony z następujących elementów:
—    hermetycznego lub półhermetycznego agregatu sprężarkowego (sprężarka grzejna) z elektrycznym silnikiem napędowym lub sprężarki dławnicowej napędzanej silnikiem spalinowym lub elektrycznym,
—    wymienników ciepła: skraplacza, parowacza i ewentualnie wymiennika regeneracyjnego w układzie …