Kategoria: Pompy ciepła

Pompy ciepła

Doskonalenie obiegów pod względem termodynamicznym

Doskonalenie obiegów pod względem termodynamicznym napotyka na bariery, którymi są przede wszystkim koszty inwestycyjne. Gdy czynnik roboczy wymienia ciepło z odpowiednimi źródłami w przeponowych, przeciwprądowych wymiennikach ciepła, to wówczas wskutek zmienności temperatury źródła ciepła temperatura czynnika roboczego w obiegu idealnym, …

Pompy ciepła

Słownik tematyczny niemiecko-polski

Absperschieber – zawór odcinający Ausgang – wyjście (w pompie ciepła – zasilanie)

Anordnung – miejsce montażu pompy (posadowienie)

Arbeitszahl – współczynnik efektywności energetycznej

Arbeitsmittel – czynnik roboczy (czynnik chłodniczy)

Abstand – odstęp

Absorber – kolektor (ziemny, słoneczny)

Aussentemperaturfiihler – czujnik …