Instalacje elektryczne

Rozdzielnice szkieletowe ZMR

Rozdzielnice szkieletowe ZMR – Urządzenia rozdzielcze systemu ZMR mogą być stosowane w różnych punktacji układu elektroenergetycznego — w miejscach wytwarzania, rozdziału i odbioru energii elektrycznej, pełniąc funkcję rozdzielnic i sterownic. Istotą systemu jest modulowość, elastyczność w kształtowaniu schematu i wysoki stopień unifikacji. Mogą być realizowane funkcje rozdzielcze, sterownicze, pomiarowe, sygnalizacyjne, regulacyjne itp. Pola w systemie tym mogą być:

—    z członami wysuwnymi,

—    z członami ruchomymi wtykowymi,

—    z członami stałymi.

Człony ruchome wtykowe mogą zajmować tylko położenie pracy lub rozdzielenia, natomiast człony wysuwne mogą być dodatkowo w położeniu odłączenia bez rozdzielenia. W przypadku pól z członami wysuwnymi, elementem wysuwnym może być wyłącznik lub całe wyposażenie pola zainstalowane na kasecie. Członem ruchomym wtykowym może być wyłącznik, rozłącznik bezpiecznikowy lub cały blok aparatowy. Członami stałymi są pola z aparaturą mocowaną na stpłe na kształtownikach.

Pola w systemie ZMR dzielimy na:

—    wyłącznikowe,

—    rozłącznikowe wtykowe lub stacjonarne,

—    sterowniczo-napędowe wysuwne, wtykowe lub stacjonarne,

—    z blokami aparatowymi.

Urządzenia systemu ZMR mogą być wyposażone w aparaturę łączeniową krajową i importowaną. Podstawowymi aparatami obwodów głównych są:

—    wyłączniki zwarciowe typu DS, FI3, LA, MEGAMAX,

—    rozłączniki bezpiecznikowe SLM, SLBM,

—    styczniki typu SLA i SV (próżniowe).

Podstawowe dane techniczne

Napięcie znamionowe izolacji    660 V

Prąd znamionowy ciągły:

szyn głównych    4000 A

szyn pionowych    2000 A

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 200 kA

Szczegółowe dane techniczne dotyczące schematów pól, ich rozmieszczania w szafach oraz wyposażenia są podane w [19].