Instalacje elektryczne

Łączniki stycznikowe

Są to łączniki robocze przystosowane do dużej częstości łączeń (od kilkudziesięciu do kilku tysięcy łączeń na godzinę). Mają zastosowanie w napędach wymagających częstych rozruchów, zmian kierunków obrotów itp. Ponieważ styczniki są przeznaczone do częstego włączania i wyłączania, nie mają dużej zdolności wyłączalnej. Rolę zabezpieczania zwarciowego przy styczniku przejmuje więc najczęściej bezpiecznik. Styczniki mogą być wyposażone w przekaźniki termiczne z regulowaną wartością prądu nastawiania, styki pomocnicze zwierne lub rozwierne, przycisk do ręcznego uruchamiania itp.

Styczniki są produkowane z przeznaczeniem do pracy w różnych kategoriach użytkowania. W katalogach styczników podaje się oprócz podstawowych danych znamionowych, takich jak prąd i napięcie znamionowe, kategorię użytkowania stycznika. Poniżej podano typowe obszary zastosowań styczników w zależności od kategorii ich użytkowania:

prąd przemienny

AC-1 —    obciążenia nieindukcyjne    lub mało indukcyjne

AC-2    —    silniki    indukcyjne    pierścieniowe

AC-3    —    silniki    indukcyjne    klatkowe (rozruch, wyłączanie)

AC-4    —    silniki    indukcyjne    klatkowe (rozruch,    impulsowanie, hamowanie, nawrót)

AC-5a —    lampy wyładowcze

AC-5b —    żarówki

AC-6a —    transformatory

AC-6b —    baterie kondensatorów

AC-7a —    mało indukcyjne obciążenia w gospodarstwach domowych

AC-7b —    silniki w gospodarstwach    domowych

—    prąd stały

DC-1 —    obciążenia nieindukcyjne    lub mało indukcyjne

DC-3    —    silniki    bocznikowe

DC-5    —    silniki    szeregowe

DC-6    —    żarówki

Do współpracy ze stycznikami są przystosowane odpowiednie typy przekaźników termicznych.

Dla styczników typu LS podano graniczne wartości prądów przekaźników termicznych, między którymi istnieje wiele zakresów nastawczych. Dokładne dane znajdują się w katalogu [85],

Prąd znamionowy stycznika określa możliwość jego obciążenia przy pracy ciągłej i nic stanowi podstawy doboru łącznika do pracy manewrowej, związanej z koniecznością częstego załączania i wyłączania odbioru, przede wszystkim silnika.

Podstawą doboru stycznika są dane podawane przez producentów, określające największą moc odbioru i prąd łączeniowy, przy danym napięciu znamionowym i określonej kategorii użytkowania łącznika.

Oprócz styczników omówionych dotychczas, produkowane są również styczniki prądu stałego, wykonywane w dwóch grupach. Do pierwszej należą styczniki prądu przemiennego przystosowane do pracy w torach prądu stałego. Są to styczniki serii SU na znamionowy prąd ciągły od 40 do 630 A. Druga grupa, to styczniki prądu stałego o specjalnej konstrukcji, przeznaczone wyłącznic do pracy w obwodzie prądu stałego. Są to styczniki serii SNF, STT, Su 7 Su 8, SO, SN W i SE na znamionowy prąd ciągły od 25 do 1600 A.