Pompy ciepła

System nazewnictwa czynników chłodniczych

Europejska Komisja Międzynarodowego Komitetu Chłodnictwa wprowadziła jednolity system nazewnictwa czynników chłodniczych (roboczych), który później stał się standardem ISO; podstawą tego systemu jest budowa chemiczna czynników. W praktyce stosowane są również nazwy handlowe (firmowe) czynników, jak np. freony.

Oznaczenie czynnika chłodniczego …

Pompy ciepła

Czynnik roboczy pompy ciepła

Czynnikiem roboczym nazywany jest czynnik termodynamiczny, który krążąc w obiegu pompy ciepła pośredniczy w transportowaniu ciepła’ z niższego na wyższy poziom temperatury. W zasadzie w obiegach pomp ciepła stosowane są czynniki chłodnicze, które powinny spełniać pewne dodatkowe wymagania wynikające ze …

Pompy ciepła

Straty energetyczne w sprężarkowych pompach ciepła

Sprężarkowa pompa ciepła stanowi zespół złożony z następujących elementów:
—    hermetycznego lub półhermetycznego agregatu sprężarkowego (sprężarka grzejna) z elektrycznym silnikiem napędowym lub sprężarki dławnicowej napędzanej silnikiem spalinowym lub elektrycznym,
—    wymienników ciepła: skraplacza, parowacza i ewentualnie wymiennika regeneracyjnego w układzie …

Pompy ciepła

Zasada działania – Sprężarkowe pompy ciepła

Sprężarkowa pompa ciepła: a) ideowy schemat instalacji: 1 – agregat sprężarkowy, 2 – parowacz, 3 – zawór rozprężny, 4 – skraplacz, b) zmiany fazy czynnika roboczego w instalacji pompy ciepła, c) wykresy obiegu teoretycznego w układach współrzędnych: ciśnienie-entalpia właściwa p-h …