Pompy ciepła

Doskonalenie obiegów pod względem termodynamicznym

Doskonalenie obiegów pod względem termodynamicznym napotyka na bariery, którymi są przede wszystkim koszty inwestycyjne. Gdy czynnik roboczy wymienia ciepło z odpowiednimi źródłami w przeponowych, przeciwprądowych wymiennikach ciepła, to wówczas wskutek zmienności temperatury źródła ciepła temperatura czynnika roboczego w obiegu idealnym, …