Instalacje elektryczne

Rozdzielnice tablicowe

Rozdzielnicą nazywamy urządzenie przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej.

W zależności od sposobu wykonania części wsporczych (mocujących poszczególne, części) i osłon części będących pod napięciem, rozdzielnice na napięcie do 500 V można podzielić na: tablicowe, szkieletowe, bezszkieletowe, skrzynkowe, kostkowe.

ROZDZIELNICE TABLICOWE

Tablice tych rozdzielnic wykonuje się z materiałów izolacyjnych, takich jak bakelit, gumoid (papier bakelizowany), lub z blachy stalowej. Dawniej tablice były wykonywane z marmuru. Obecnie się ich nie wykonuje ze względu na kruchość, higroskopijność i trudną obróbkę marmuru. Rozdzielnice tablicowe izolacyjne wykonuje się przeważnie do obwodów oświetleniowych oraz do obwodów siłowych niewielkiej mocy (natężenie prądu do 200 A). Na tablicy rozdzielczej montuje się przyrządy rozdzielcze, a połączenia między nimi wykonuje się z tyłu tablicy przewodami miedz innymi o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2 lub prętami płaskimi — przy większych natężeniach prądu. Grubość stosowanych płyt izolacyjnych zależy od wielkości rozdzielnicy i od siły potrzebnej do uruchomienia łączników. Są stosowane płyty o grubości 6-20 mm.

Najczęściej rozdzielnica jest zasilana jedną linią. W dopływie umieszcza się zabezpieczenie główne, ewentualnie amperomierz, woltomierz lub licznik energii elektrycznej. Doprowadza się tę linię przewodami izolowanymi od dołu tablicy. Takie rozwiązanie zapobiega uszkodzeniu linii zasilającej przy paleniu się luku w obwodach odbiorczych. Jeżeli do tablicy jest dołączonych więcej niż 8 odpływów, to linia zasilająca powinna być wyposażona w wyłącznik. Bezpieczniki obwodów odbiorczych umieszcza się na górze tablicy. Połączenia wykonuje się albo z tylu, albo z przodu tablicy. W tym ostatnim przypadku stosuje się pokrywę blaszaną z wyjściami na przyrządy rozdzielcze.

Rozdzielnice tablicowe są mocowane do ścian za pomocą kotew lub kątowników stalowych, osadzonych w murze. Obrzeża rozdzielnic osłania się blachą stalową lub umieszcza rozdzielnice we wnękach zaopatrzonych w drzwiczki. Zapobiega to przypadkowym dotknięciom części będących pod napięciem.

Większe rozdzielnice wyposaża się w zaciski pozwalające na przyłączanie przewodów po osadzaniu tablicy w murze.