Pompy ciepła

Ogrzewanie wody

Ogrzewanie wody

Do wszelkich obliczeń mających związek z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, a w szczególności do wymiarowania odpowiedniego zasobnika, bardzo przydatne są poniższe wzory.

Ilość ciepła potrzebna do podgrzania określonej ilości wody:

gdzie:

Q – ciepło (energia) w kWh
m – ilość (masa) wody w kg
t2 – temperatura wody po ogrzaniu w °C
t1 – temperatura początkowa wody w °C

Przykład

Obliczyć ilość energii, która będzie potrzebna do podgrzania wody w zasobniku o pojemności 100 litrów przy założeniu, że temperatura początkowa wody wynosi +10°C, a trzeba ją podgrzać do +55°C.

Wynik słuszny tylko przy założeniu, że podgrzewanie odbywa się bez strat. W praktyce ten wynik powinien być zawsze skorygowany o współczynnik sprawności urządzenia grzewczego.

Powyższa zależność jest także przydatna do określania ilości energii, którą można pobrać schładzając określoną ilość wody. Potrzebne to jest szczególnie wtedy, gdy jako źródło ciepła ma pracować zbiornik wodny – na przykład staw.

Czas potrzebny do podgrzania określonej ilości wody:gdzie:
T – czas w godzinach
m – ilość (masa) wody w kg
t2 – temperatura wody po ogrzaniu w °C
t1 – temperatura początkowa wody w °C
P – moc (podgrzewane) w kilowatach

Przykład

Obliczyć czas nagrzewania wody w zasobniku o pojemności 300 litrów do temperatury +60° za pomocą grzałki o mocy 2 kW. Początkowa temperatura wody +10°C.
Wynik słuszny tylko przy założeniu, że podgrzewanie odbywa się bez strat. W praktyce ten wynik powinien być zawsze skorygowany o współczynnik sprawności urządzenia grzewczego.