Instalacje elektryczne

INSTALACJE WYKONYWANE PRZEWODAMI WIELOŻYŁOWYMI W KORYTKACH

 INSTALACJE WYKONYWANE PRZEWODAMI WIELOŻYŁOWYMI W KORYTKACH

Ten sposób wykonywania instalacji jest ekonomicznie uzasadniony przy prowadzeniu w ciągu więcej niż 4 przewodów. Korytka umożliwiają wielowarstwowe układanie przewodów. Korytka wykonuje się z aluminium lub ze stali ocynkowanej. Trasowanie ciągu należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

Ciągi korytek układa się na podporach, mocuje przez podwieszenie. bądź też układa się bezpośrednio na ścianach lub sufitach. Największa odległość punktów podparcia korytek nie może być większa niż 3 m. Łączenie elementów korytek wykonuje się przez skręcenie śrubami z nakrętkami i podkładkami sprężystymi. Ciągi mocuje się do wsporników za pomocą śrub, wykorzystując w tym celu perforację korytek. Pokrywy korytek przykręca się śrubami w taki sposób, aby między korytkiem a pokrywą powstała szczelina wentylacyjna o szerokości równej szerokości podkładki i nakrętki. Przewody wielożyłowe w ciągach poziomych korytek układa się obok siebie bez mocowania. Przewody są wprowadzane i wyprowadzane z korytek przez otwory (perforację) w dnie korytek. W ciągach pionowych przewody tworzące wiązki mocuje się za pomocą odcinków typowego płaskownika perforowanego i śrub odpowiedniej grubości. Puszki odgałęźne do wyprowadzenia poszczególnych obwodów należy mocować bezpośrednio do korytka lub na typowych perforowanych płaskownikach, przymocowanych do dna korytka dwiema śrubami M4.