Wiadomości

Jak poradzimy sobie ze wzrastającym zapotrzebowaniem na energię?

Dominującym źródłem energii pozostanie węgiel, chociaż znacznie wzrośnie znaczenie odnawialnych źródeł energii, atomu i gazu- można wywnioskować ze wstępnych założeń Polityki energetycznej do 2050 roku. Projekt znajdujący się obecnie na etapie konsultacji jest pierwszą próbą całościowego ujęcia polityki energetycznej w dłuższej perspektywie.

Jak podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w lipcu br. zużycie energii było wyższe niż sprzed roku. Łącznie w porównaniu z rokiem poprzednim zużyliśmy o 0,19% więcej przy produkcji energii niższej o 3,89%. Jak sobie poradzimy z tym problemem?

Projekt Polityki energetycznej do 2050 roku zakłada utworzenie polskich sieci inteligentnych, rozbudowę sieci transgranicznych oraz wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Trzema głównymi celami operacyjnymi jest bezpieczeństwo energetyczne, zwiększenie konkurencyjności i efektywności energetycznej oraz ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

Z projektu wynika, że systemy wsparcia dla energetyki odnawialnej będą aktywne do 2030 roku. To wówczas wszystkie technologie osiągną ekonomiczną dojrzałość. Węgiel, pomimo, że pozostanie dominującym źródłem, to dominacja ta będzie malejąca, natomiast udział OZE zwiększy się o co najmniej 15% w bilansie energii pierwotnej i 10% w transporcie.

W projekcie przyjęto 2 scenariusze dalszego rozwoju energetyki. Pierwszy zakłada wzrost energetyki atomowej o 45-60 % i znaczne ograniczenie emisji oraz wykorzystania węgla. Wówczas OZE stanowiłoby 15%. Drugi scenariusz przewiduje 50-55% udział OZE i gazu w połączeniu z30 % udziałem węgla i 10% atomu.