Wiadomości

Duży wzrost mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii

Już po I półroczu 2012 wiadomo było, że miniony rok będzie rekordowy pod względem mocy zainstalowanej w energetyce odnawialnej, bo do tamtego momentu przybyło ponad 700 MW i to już było więcej niż w rekordowym dotychczas 2010 roku, a licząc od 2005 roku, w którym wystartował system zielonych certyfikatów. Ostatecznie, jak wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE), w 2012 roku moc zainstalowana elektrowni na odnawialne źródła energii wzrosła w Polsce o 1334,045 MW i osiągnęła poziom 4416,088 MW.

Strukturalnie rzecz biorąc w 2012 roku przybyło najwięcej mocy w energetyce wiatrowej, bo 880,387 MW, a ich moc zainstalowana na koniec minionego roku wyniosła 2496,748 MW. Szybko rozwijały się też elektrownie biomasowe. Ich moc na koniec 2012 wynosiła 820,7 MW i w ciągu ubiegłego roku wzrosła o 411,02 MW.

Przybyło też biogazowni, których moc zainstalowana wzrosła ze 103,487 MW w 2011 roku do 131,247 MW na koniec 2012 roku. Wzrosła także moc elektrowni wodnych – o 14,713 MW i na koniec minionego roku wyniosła 966,103 MW. Nadal śladowo w krajowym systemie elektroenergetycznym była reprezentowana fotowoltaika. Według danych URE na koniec 2012 moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce wynosiła 1,290 MW wobec 1,225 MW na koniec 2011 roku.