Miesiąc: Styczeń 2013

Wiadomości

Energooszczędne budynki

Nowe przepisy zapewnić mają wdrożenie regulacji unijnych służących poprawie efektywności energetycznej budynków. Chodzi zwłaszcza o rozszerzenie i udoskonalenie systemu certyfikacji energetycznej budynków oraz zasad kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji.

 

W nowych regulacjach przewidziano wprowadzenie przepisów zapewniających egzekwowanie obowiązku sporządzania …

Wiadomości

Tańszy gaz nie wpłynął na wysokość rachunków…

Chociaż od 1 stycznia obowiązuje niższa o 10 proc. taryfa na gaz, zdecydowana większość użytkowników otrzymuje faktury jeszcze według starych cen – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Dotyczy to osób rozliczających się za gaz na podstawie rocznych prognoz. Po prostu Urząd …

Wiadomości

Niepewne inwestycje w energetykę

„Na poziomie mikro nasze badania potwierdzają bardzo trudną sytuację sektora budownictwa i jego poszczególnych branż. Jednym z powszechnie nękających sektor czynników są zatory płatnicze – w 2012 r. wydłużył się okres spłaty należności. W przypadku dostawców materiałów budowlanych rynek skurczył …

Wiadomości

Produkcja wiatraków da miejsca pracy

„W związku z rozszerzeniem działalności planujemy w ciągu dwóch najbliższych lat zwiększyć zatrudnienie w naszej firmie do 500 osób, obecnie mamy ok. 350 pracowników. Całe przedsięwzięcie jest także skomplikowane techniczne, dlatego większość tych pracowników będzie musiała posiadać wykształcenie techniczne. Ważnym