Wiadomości

Aukcje OZE – stanowisko URE

Zgodnie z najnowszym projektem ustawy OZE instalacje OZE, które wejdą na rynek po notyfikacji nowego systemu wsparcia, będą mogły uzyskać wsparcie w postaci gwarantowanej ceny zakupu energii przez 15 lat o ile wygrają aukcje. Zgodnie z projektem przedmiotowej ustawy to prezes URE ma ogłaszać, organizować i przeprowadzać aukcje na energię z OZE. Natomiast z uwag zgłoszonych przez URE do projektu ustawy o OZE wynika, że regulator widziałby inne rozwiązanie.

– Wobec zaproponowanego utworzenia nowego podmiotu – Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. – wydaje się racjonalnym, aby to ten podmiot organizował aukcje/przetargi, bowiem ten podmiot będzie się rozliczał ze sprzedawcą zobowiązanym. Zatem wydaje się, że ze względu na zgromadzenie niezbędnych danych w jednym podmiocie aukcje powinien prowadzić OREO; dodatkowo na jego konto powinna też być wpłacana opłata (kaucja) składana do wniosku o dopuszczenie do udziału w aukcji – uważa URE.

Rolę Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej precyzyjnie wyjaśnia UOKiK w swoich uwagach do projektu ustawy o OZE. Wskazuje, że energia z OZE sprzedana w aukcji ma zostać objęta obowiązkiem zakupu przez tzw. sprzedawcę zobowiązanego. Różnica między ceną zakupu objętego wymienionym obowiązkiem, a ceną sprzedaży na rynku energii ma być sprzedawcy zobowiązanemu refundowana w ramach tzw. opłaty OZE, której poborem i dystrybucją ma zarządzać właśnie Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej.