Wiadomości

Kto wybuduje farmę wiatrową dla PGE?

Kto wybuduje farmę wiatrową dla PGE?

Zamówienie obejmuje budowę „pod klucz” 16 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 40 MW, każda o mocy jednostkowej równej 2,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyprowadzeniem mocy do istniejącej linii 110kV relacji Sianów – Sławno. Wysokość wieży elektrowni (mierzona w osi wirnika) ma wynosić 98-100 metrów

Termin realizacji inwestycji ustalono na 49 miesięcy. Przetarg ma być prowadzony według procedury otwartej, a najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana według kryterium najniższej ceny. Wadium wynosi 4,2 mln zł. Oferty można składać do 15 stycznia 2014 r.