Wiadomości

BOŚ sfinansuje budowę farmy wiatrowej na Pomorzu

Udział Banku w finansowaniu tego projektu jest elementem realizacji strategii BOŚ w obszarze wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. W historii BOŚ Banku jest to jedna z największych transakcji w celu finansowania projektu wiatrowego.

Na koniec czerwca br. łączna moc elektrowni wiatrowych zainstalowanych w województwie pomorskim wyniosła 312 MW, park wiatrowy, w skład którego wejdzie 20 turbin typu V110, jest istotną inwestycją dla tego regionu. Turbiny zostaną dostarczone przez firmę VESTAS. Cały kompleks powstanie w obrębie miejscowości Tujsk i Żelichowo, na pograniczu gmin Stegna i Nowy Dwór Gdański w województwie pomorskim.

Inwestycja w farmę wiatrową o mocy 40 MW to kolejny projekt, który wpisuje się w strategię rozwoju BOŚ Banku i pokazuje nasze zaangażowanie w promowanie energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. Cieszymy się, że jest to kolejna inwestycja z naszym udziałem, która przyczyni się do rozwoju regionu pomorskiego – mówi Krzysztof Telega, wiceprezes Banku Ochrony Środowiska.

Nowotna jest trzecią z kolei farmą wiatrową budowaną przez fundusz Taiga Mistral w Polsce. Dzięki temu projektowi nasz portfel osiągnie wielkość 90 MW. Jest to drugi projekt wiatrowy współfinansowany przez BOŚ Bank. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z bankiem i mamy nadzieję na kolejne wspólne projekty w przyszłości – mówi Grzegorz Skarżyński dyrektor inwestycyjny w Grupie Taiga Mistral.

Nowotna Farma Wiatrowa Sp. z o. o., z która podpisała umowę z BOŚ Bankiem, to zarejestrowana w 2008 r. spółka celowa, powołana do budowy farmy wiatrowej w obrębie Tujska i Żelichowa. Udziałowcami spółki są fundusze private equity inwestujące w projekty związane z energetyką wiatrową. Dzięki finansowaniu z BOŚ Banku, firma ta postawi w ww. obszarze 20 turbin o mocy 2,00 MW każda. Zakończenie prac planowane jest na 31.12.2014 r.