Ogrzewanie

Podgrzewacze przepływowe ciepłej wody użytkowej

Ze względu na sposób przygotowania c.w.u. podgrzewacze można podzielić na:
—    przepływowe,
—    pojemnościowe.

Zarówno jedne, jak i drugie mogą być ogrzewane bezpośrednio, np. za pomocą spalanego gazu czy też za pomocą energii elektrycznej, lub pośrednio — przy wykorzystaniu gorącej wody z kotła jako czynnika grzejnego.

Podgrzewacze przepływowe działają tylko w czasie poboru wody. Element podgrzewający wodę jest załączany w momencie rozpoczęcia poboru wody, a po zamknięciu przepływu wody jest wyłączany.

Podgrzewacze przepływowe znajdują zastosowanie przy niewielkim zapotrzebowaniu na c.w.u., czyli w niedużych domkach jednorodzinnych, pojedynczych mieszkaniach lub w budynkach użyteczności publicznej, gdzie zapotrzebowanie na c.w.u. jest niewielkie (biura, urzędy). Ich zalety i wady podano poniżej.

Zalety i wady podgrzewaczy przepływowych:

Zalety
•    Dostarczają wodę bezpośrednio z przewodów wodociągowych (względy higieniczne).
•    Zużywają ilość energii zgodną z aktualnym zapotrzebowaniem na c.w.u.
•    Zajmują mało miejsca.

Wady
• Zapewniają mały komfort zaopatrzenia w c.w.u.
• Występują trudności z utrzymaniem wymaganej temperatury (wskazane zastosowanie baterii termostatycznych).
• Punkty odbioru wody muszą być zlokalizowane blisko podgrzewacza (maksimum 6 m).
• Konieczność zastosowania jednego podgrzewacza na 1-2 punkty poboru wody. • Mogą być stosowane w obiektach o niewielkim zapotrzebowaniu na c.w.u.

Podgrzewacze przepływowe ogrzewane pośrednio wodą kotłową są umieszczane w dwufunkcyjnych kotłach wiszących. Są to szybkodziałające małe wymienniki ciepła (płytowe ze stali szlachetnej lub wężownicowe np. z ciasno zwiniętych rurek miedzianych), umieszczane w niewielkich zbiorniczkach.

Dobrym rozwiązaniem jest jednak zastosowanie większego zbiorniczka (mini-zasobnika) o pojemności kilku do kilkunastu litrów, usytuowanego pod obudową kotła dwufunkcyjnego. Taki niewielki zapas podgrzanej wody pozwała na zaspokojenie krótkotrwałych poborów (z umywalki czy też zlewu). Umożliwia to ograniczenie tzw. postojowych strat ciepła, związanych z każdorazowym uruchamianiem kotła i jego pracą na wyższych parametrach, gdy tylko zasygnalizowany zostanie pobór c.w.u.