Ogrzewanie

Dobór podgrzewaczy przepływowych ogrzewanych pośrednio

Dobór podgrzewaczy przepływowych ogrzewanych pośrednio.

Są one instalowane w kotłach dwufunkcyjnych i to moc cieplna kotła jest decydująca. Kotły te są najczęściej używane do ogrzewania domów jednorodzinnych, dwurodzinnych lub dużych apartamentów. W obiektach tych najczęściej Qco < Qcwu i przyjmuje się, że maksymalne zapotrzebowanie na ciepło — to ciepło niezbędne do podgrzania wody w celu napełnienia wanny. Zakłada się, że podgrzewacz jest całkowicie rozładowany. Sytuacja taka występuje najczęściej po wieczornym i ewentualnie porannym szczycie zapotrzebowania. Jednocześnie stosuje się priorytet podgrzewu c.w.u.

Ilość ciepła, Qw, potrzebną do podgrzania wody w wannie o pojemności 140 litrów, od temperatury 10°C do temperatury 40°C, oblicza się ze wzoru

Zadowalający komfort zapewniłby czas napełnienia wanny nie dłuższy niż 10 minut i wymagana moc cieplna kotła wyniosłaby wówczas

Taka musiałaby być moc cieplna kotła dwufunkcyjnego. Ale może okazać się, że będzie to znaczne przewymiarowanie kolia, jeśli uwzględni się potrzeby c.o. Zastosowanie kotła o mniejszej mocy cieplnej wydłuży czas napełniania tej wanny (np. kocioł 15 kW — czas napełniania 20 minut). Podobna sytuacja będzie w przypadku zainstalowania wanny o większej pojemności. Należy pamiętać, że będzie to jednocześnie czas trwania przerwy w pracy instalacji c.o. (priorytet c.w.u.).

Nieco lepsza sytuacja jest w przypadku używania kabiny prysznicowej. Przyjmując wypływ wody z głowicy natrysku w ilości V = 0,2 dm³/s, niezbędna moc cieplna do jej podgrzania będzie miała wartość
Jest to jednocześnie wymagana moc cieplna kotła.

Aby utrzymać zadowalajacy komfort zaopatrzenia w c.w.u. i nadmiernie nie powiększać kotła (w stosunku do potrzeb c.o.), dwufunkcyjne kotły z przepływowymi podgrzewaczami c.w.u. mogą być stosowane w budownictwie mieszkaniowym tylko przy uwzględnieniu pewnych warunków:
—    liczba mieszkańców nie powinna przekracza 2 osób, bo im więcej osób korzysta z następujących po sobie kąpieli, tym dłuższe przerwy w działaniu c.o.;
—    najlepiej, jeśli osoby tej używają natrysku;
—    łazienka powinna być usytuowana obok kuchni, a oba pomieszczenia — w pobliżu kotła;
—    moc cieplną takiego kotła nie powinna być mniejsza niż 25 kW;
—    w celu wyeliminowania częstego przełączania kotła z pracy c.o. na pracę c.w.u., przy małych rozbiorach wody (np. korzystanie z umywalki), wskazane jest stosowanie kotłów z wbudowanym zbiorniczkiem (zasobnikiem) kompensującym (odnosi się to także do kotłów dwufunkcyjnych, instalowanych w innych obiektach, np. niewielkich biurach, punktach usługowych itp.).