Ogrzewanie

Dobór gazowych podgrzewaczy przepływowych

Dobierając gazowy podgrzewacz przepływowy (na gaz ziemny lub płynny), należy zwrócić uwagę na następujące jego parametry techniczne:
—    moc cieplną;
—    strumień c.w.u., możliwy do uzyskania przy określonej różnicy temperatury wody zimnej i c.w.u.;
—    wymagane minimalne ciśnienie zimnej wody na dopływie do podgrzewacza;
—    minimalny przepływ uruchamiający podgrzewacz.

Istnieje ścisła zależność między możliwym do uzyskania strumieniem wody (V) o danej temperaturze (różnicy temperatury Δt) a mocą cieplną podgrzewacza (Q), zgodnie ze wzorem

Znając wielkość zapotrzebowania na c.w.u., w danym punkcie czerpalnym, podaną w litrach/minutę, o ustalonej temperaturze, można więc każdorazowo obliczyć wymaganą moc cieplną podgrzewacza.

Większość produkowanych podgrzewaczy przepływowych ma moce cieplne w granicach od 17 kW do 23 kW. Na przykład podgrzewacz o mocy cieplnej około 23 kW może zapewnić dostarczenie ciepłej wody przy różnicy temperatury Δt = (40 – 10) = 30 K, w ilości Δt = (40 – 10) = 30 K, w ilości

Jest to strumień wystarczający np. przy korzystaniu ze zwykłego punktu czerpalnego w kabinie natryskowej, przy pełnym strumieniu wody (około 0,2 dm³/s, tj. 12 dm³/min). Równoczesne korzystanie z natrysku i np. ze zlewozmywaka lub z umywalki spowoduje zmniejszenie dopływu c.w.u. do kabiny natryskowej, wahania jej temperatury i w rezultacie w żadnym z tych punktów nie będzie wystarczającego komfortu korzystania z c.w.u. Należałoby więc poszukiwać producenta podgrzewacza o większej mocy cieplnej, np. 30 kW. Wskazane jest, przy zastosowaniu podgrzewaczy przepływowych, zainstalowanie w poszczególnych punktach rozbioru baterii termostatycznych.

Natomiast w przypadku niewielkiej wanny, np. o pojemności 140 litrów (1600×700 mm), korzystając z podgrzewacza o mocy około 23 kW i przy strumieniu wypływu około 11 dm³/min, czas napełnienia wanny będzie wynosił około 13 minut (140/11). Zainstalowanie większej wanny może być ryzykowne, bo czas napełniania nadmiernie się wydłuży. Na przykład w przypadku wanny o pojemności około 200 litrów (1800×750 mm), czas napełniania będzie wynosił około 18 minut, co jest nie do zaakceptowania. Zainstalowanie baterii czerpalnej o większej wydajności nie rozwiązuje problemu i jest błędem.

Zatem, podejmując decyzję o zainstalowaniu gazowego podgrzewacza przepływowego, np. z uwagi na warunki miejscowe lub relatywnie niski koszt, trzeba mieć świadomość niskiego komfortu zaopatrzenia w c.w.u. W przypadku kilku punktów rozbioru (w tym wanna lub natrysk) należy wybierać podgrzewacz o odpowiednio dużej mocy cieplnej. Jednocześnie mogą wystąpić trudności, jeśli pobór wody będzie mały (np. w umywalce). Przepływ mniejszy od zalecanego minimalnego dla danego podgrzewacza prowadzi do szybkiego wzrostu temperatury wypływającej wody. Może to spowodować wstrzymanie podgrzewu wody.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *