Ogrzewanie

Dobór gazowych podgrzewaczy przepływowych

Dobierając gazowy podgrzewacz przepływowy (na gaz ziemny lub płynny), należy zwrócić uwagę na następujące jego parametry techniczne:
—    moc cieplną;
—    strumień c.w.u., możliwy do uzyskania przy określonej różnicy temperatury wody zimnej i c.w.u.;
—    wymagane minimalne ciśnienie zimnej wody na dopływie do podgrzewacza;
—    minimalny przepływ uruchamiający podgrzewacz.

Istnieje ścisła zależność między możliwym do uzyskania strumieniem wody (V) o danej temperaturze (różnicy temperatury Δt) a mocą cieplną podgrzewacza (Q), zgodnie ze wzorem

Znając wielkość zapotrzebowania na c.w.u., w danym punkcie czerpalnym, podaną w litrach/minutę, o ustalonej temperaturze, można więc każdorazowo obliczyć wymaganą moc cieplną podgrzewacza.

Większość produkowanych podgrzewaczy przepływowych ma moce cieplne w granicach od 17 kW do 23 kW. Na przykład podgrzewacz o mocy cieplnej około 23 kW może zapewnić dostarczenie ciepłej wody przy różnicy temperatury Δt = (40 – 10) = 30 K, w ilości Δt = (40 – 10) = 30 K, w ilości

Jest to strumień wystarczający np. przy korzystaniu ze zwykłego punktu czerpalnego w kabinie natryskowej, przy pełnym strumieniu wody (około 0,2 dm³/s, tj. 12 dm³/min). Równoczesne korzystanie z natrysku i np. ze zlewozmywaka lub z umywalki spowoduje zmniejszenie dopływu c.w.u. do kabiny natryskowej, wahania jej temperatury i w rezultacie w żadnym z tych punktów nie będzie wystarczającego komfortu korzystania z c.w.u. Należałoby więc poszukiwać producenta podgrzewacza o większej mocy cieplnej, np. 30 kW. Wskazane jest, przy zastosowaniu podgrzewaczy przepływowych, zainstalowanie w poszczególnych punktach rozbioru baterii termostatycznych.

Natomiast w przypadku niewielkiej wanny, np. o pojemności 140 litrów (1600×700 mm), korzystając z podgrzewacza o mocy około 23 kW i przy strumieniu wypływu około 11 dm³/min, czas napełnienia wanny będzie wynosił około 13 minut (140/11). Zainstalowanie większej wanny może być ryzykowne, bo czas napełniania nadmiernie się wydłuży. Na przykład w przypadku wanny o pojemności około 200 litrów (1800×750 mm), czas napełniania będzie wynosił około 18 minut, co jest nie do zaakceptowania. Zainstalowanie baterii czerpalnej o większej wydajności nie rozwiązuje problemu i jest błędem.

Zatem, podejmując decyzję o zainstalowaniu gazowego podgrzewacza przepływowego, np. z uwagi na warunki miejscowe lub relatywnie niski koszt, trzeba mieć świadomość niskiego komfortu zaopatrzenia w c.w.u. W przypadku kilku punktów rozbioru (w tym wanna lub natrysk) należy wybierać podgrzewacz o odpowiednio dużej mocy cieplnej. Jednocześnie mogą wystąpić trudności, jeśli pobór wody będzie mały (np. w umywalce). Przepływ mniejszy od zalecanego minimalnego dla danego podgrzewacza prowadzi do szybkiego wzrostu temperatury wypływającej wody. Może to spowodować wstrzymanie podgrzewu wody.