Ogrzewanie

Współpraca podgrzewacza pojemnościowego z kotłem cz.3

W bardzo dużych obiektach stosuje się ogrzewane wodą kotłową w zmienniki ciepła (np. płytowe) współpracujące z zasobnikiem (-ami) ciepła. Rozwiązanie to jest także zalecane przy dużych wahaniach w poborze c.w.u. (np. w obiektach sportowych, zakładach przemysłowych).

Zasobnik c.w.u. współpracujący z wymiennikiem ciepła. Oznaczenia: PŁz — pompa ładująca zasobnik, PŁw — pompa ładująca wymiennik ciepła, T1, T2 — czujniki temperatury.

W przedstawionym na rysunku schemacie, o pracy pomp decydują dwa czujniki temperatury. Czujnik T1 włącza pompy, gdy temperatura wody w zasobniku spadnie poniżej zadanej wartości (np. 0,8 • 60°C = 48°C). Czujnik T2 wyłącza pompy, gdy temperatura wody na wlocie do wymiennika ciepła od strony zasobnika przekroczy nastawioną wartość (np. 0,9 • 60°C = 54°C).

W przypadku kotłów kondensacyjnych podgrzewanie c.w.u, może pogorszyć efektywność techniki kondensacyjnej, ze względu na konieczność zapewnienia przez kocioł wody grzewczej o relatywnie wysokiej temperaturze (np. 75°C, 80°C).

W małych obiektach, np. domach jednorodzinnych, dobrze jest dobrać większy podgrzewacz, tak aby woda była ogrzewana tylko dwukrotnie w ciągu doby (po porannym i wieczornym szczycie rozbioru). Nie należy jednak nadmiernie go przewymiarowywać z uwagi na niebezpieczeństwo powstania legionelli. Dodatkowo nowoczesne podgrzewacze pojemnościowe mają długie wężownice, ponieważ przystosowane są do współpracy z instalacjami c.o. o obniżonych parametrach.

Dezynfekcja termiczna, wymagająca podwyższenia temperatury wody w kotle, również negatywnie wpływa na sprawność kotła kondensacyjnego. Z tego też powodu należy rozważyć zastosowanie, podgrzewacza z możliwością zamontowania grzałki elektrycznej.

Natomiast zastosowanie dwufunkcyjnych kotłów kondensacyjnych z podgrzewaczem przepływowym sprawia, iż kocioł pracuje często (za każdym uruchomieniem punktu czerpalnego) z pełną mocą i na wysokich parametrach, co znacznie obniża jego sprawność. Nie jest to odpowiednie rozwiązanie w technice kondensacyjnej.

Natomiast bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie na potrzeby c.w.u. tzw. zasobników warstwowych. Sprawność kotła kondensacyjnego w czasie ładowania tego rodzaju zasobnika przekracza 100%.

Przykładowe podłączenie do instalacji zasobnika warstwowego.

Układ taki składa się z przeciwprądowego wymiennika ciepła, zasobnika i dwóch pomp ładujących, dostarczanych przez producenta jako zespół urządzeń. Zasada działania tego układu jest podobna jak układu pokazanego na rysunku górnym. Pompa PŁz służy do wtłoczenia podgrzanej wody do górnej części zasobnika, przy jednoczesnym wypchnięciu wody zimnej z dolnej części zasobnika i skierowaniu jej do wymiennika. Pompy uruchamiają się, gdy temperatura wody utrzymywana przez zanurzeniowy czujnik T1, spadnie poniżej zadanej. Intensyfikacja zjawiska kondensacji w kotle następuje w związku z poborem zimnej wody z dna zasobnika, co wpływa na większe ochłodzenie wody powracającej do kotła z wymiennika ciepła.