Ogrzewanie

Współpraca podgrzewacza pojemnościowego z kotłem cz.2

Schemat podłączenia podgrzewaczy c.w.u. w układzie równoległym.

Układ równoległy nadaje się głównie do instalacji, w której występują pobory ciepłej wody charakteryzujące się dużą wydajnością w krótkim czasie (zapotrzebowanie, maksymalne), jak. np. sale gimnastyczne, zakłady pracy funkcjonujące w systemie zmianowym, baseny. Równoległe podłączenie podgrzewaczy pozwala na uzyskanie z każdego podgrzewacza maksymalnej ilości podgrzanej wody, a także umożliwia czyszczenie i naprawy pojedynczych podgrzewaczy bez przerywania dostaw c.w.u.

W układzie równoległym możliwe jest zastosowanie jednej zbiorczej pompy ładującej, zamiast trzech jednakowych pomp przy każdym podgrzewaczu. W takiej sytuacji niezbędne jest zawsze zastosowanie układu Tichelmanna (zapewniającego jednakowe opory przepływu w przewodach przyłącznych każdego podgrzewacza) i dobranie pompy pracującej w zakresie przepływów odpowiadających pracy jednego, dwóch i trzech podgrzewaczy równocześnie.

 Schemat podłączenia podgrzewaczy c.w.u. w układzie szeregowym.

Układ szeregowy  jest stosowany rzadziej niż układ równoległy. Wykorzystywany jest w przypadku względnie stałego zapotrzebowania na c.w.u (zapotrzebowanie średnie), jak np. duże budynki wielorodzinne, szpitale. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość zmniejszenia mocy kotłów przeznaczonych do zaopatrzenia w c.w.u.

Podgrzewacze podłączone szeregowo powinny także pracować (od strony wody grzewczej) w układzie Tichelmanna. Ponadto mimo jednego wspólnego przyłącza do sieci wodociągowej, każdy podgrzewacz powinien być zabezpieczonym oddzielnym zaworem bezpieczeństwa (różne obliczeniowe warunki pracy każdego z podgrzewaczy).