Ogrzewanie

Podgrzewacze pojemnościowe – Budownictwo jednorodzinne

Podgrzewacze pojemnościowe – Budownictwo jednorodzinne

Dobór pojemności tych podgrzewaczy należy zróżnicować w zależności od rodzaju użytkowników c.w.u.

W przypadku budownictwa mieszkalnego dodatkowo różne są zalecenia dotyczące sposobu ich doboru w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym.

■    Budownictwo jednorodzinne

Uwzględnia się w tym przypadku maksymalne zużycie c.w.u., jakie występuje w czasie napełniania wanny. Pojemność podgrzewacza powinna wystarczyć na co najmniej jedną kąpiel w wannie, a chcąc zapewnić wyższy standard zaopatrzenia w c.w.u. — na dwie następujące po sobie kąpiele. Jednocześnie, korzystając z priorytetu podgrzewu c.w.u., przerwa w działaniu c.o nie powinna być dłuższa niż 0,5 h.

Przyjmując niewielką wannę o pojemności 140 litrów (1600×700 mm), ilość ciepła Qw do podgrzania w niej wody do 40°C będzie wynosić 4800 W · h.

Tak więc niezbędna pojemność podgrzewacza jak na rysunku

Wzór powyżej jest wzorem przybliżonym, nie uwzględnione są w nim bowiem korekcyjne współczynniki zmniejszaj;|ce, charakterystyczne dla różnych typów podgrzewaczy. Nie jest to jednak konieczne w tej analizie.
Można dobrać podgrzewacz, z oferowanych przez producentów, o zbliżonej mocy cieplnej np. 90 lub 100 litrów. Będzie to najuboższy program zaopatrzenia w c.w.u. Bezpieczniej będzie, np. dla rodziny 3-osobowej, przyjąć podgrzewacz większy i przewidzieć zapas wody do innych czynności sanitarnych. Należy też mieć na uwadze taką sytuację, że kąpiel może rozpocząć się przy częściowo rozładowanym podgrzewaczu. Uwzględnić można również, dodatkowo, korzystanie przez drugą osobę z natrysku, następującego tuż po poprzedniej kąpieli.

Ilość ciepła,Qn, do podgrzania wody potrzebnej do natrysku, trwającego nie dłużej niż 6 minut, można wyznaczyć ze wzoru. Ilość podgrzewanej wody

V = 0,2 dm³/s • 360 s = 72 dm³

a zatem

Qn = 72 • 1,15 • 30 = 2484 W • h = 2,5 kW • h

Tak więc łącznie ilość ciepła do podgrzania wody w wannie i do natrysku wynosi 4,8 + 2,5 = 7,3 kW • h, a konieczna pojemność podgrzewacza

 

Wystarczający więc, przy takim założeniu, będzie podgrzewacz o pojemności 120 lub 130 litrów.

Niezbędna moc cieplna kotła
Można więc przyjąć kocioł o mocy cieplnej 14 lub 15 kW.

Chcąc zapewnić wysoki komfort zaopatrzenia w c.w.u., możliwy również dla rodziny 4-osobowej, należy przyjąć założenie, że w pełni naładowany podgrzewacz pozwoli na dwie następujące po sobie kąpiele w wannie i wówczas minimalna pojemność podgrzewacza
Najlepszym rozwiązaniem, w tym przypadku, będzie przyjęcie podgrzewacza o pojemności 180 litrów lub 200 litrów. Podgrzewacz o tej pojemności powinien mieć przewidzianą już możliwość termicznej dezynfekcji.

Wymagana moc cieplna kotła wyniesie wówczas
Podobną analizę można przeprowadzić dla domu dwurodzinnego.