Ogrzewanie

Podgrzewacze pojemnościowe – Pozostałe obiekty

Pozostałe obiekty

Są one rozpatrywane zawsze indywidualnie. Niektóre z nich wymagają dużego poboru c.w.u. w bardzo krótkim czasie, np. 10 minut. Mogą to być: zakłady pracy (natryski po zakończeniu zmiany), obiekty sportowe, także szkoły (natryski po zakończeniu treningu, meczu) itp. Oznacza to, że podgrzewacz powinien mieć pojemność odpowiadającą temu zapotrzebowaniu c.w.u. w określonej temperaturze. Natomiast moc cieplna kotła musi być taka, aby podgrzewacz był przygotowany do następnego, krótkotrwałego, dużego poboru. Można ją w przybliżeniu ustalić, obliczając ilość ciepła niezbędną do podgrzania podgrzewacza oraz przyjmując czas (τ) podgrzewu podgrzewacza (Qk [kW] = Q[kW·h]/τ [h]). W zależności od konkretnej sytuacji może to być .1, 2 lub nawet 7 h (np. jeżeli c.w.u. jest używana tylko po zakończeniu zmiany, czas podgrzewu może wynosić 7 h). Najlepiej jest ustalać ten czas, analizując moce cieplne kotłów zainstalowanych w kotłowni. Optymalna jest sytuacja, gdy moc cieplna jednego z kotłów odpowiada mocy cieplnej koniecznej do podgrzewu podgrzewacza. Jeśli jest znacznie mniejsza, to można przewidzieć oddzielny kocioł na potrzeby c.w.u., pracujący poza sezonem grzewczym.

Niektórzy producenci podgrzewaczy opracowali tablice pozwalające na dobór podgrzewaczy (pojedynczych lub zespołów), w przypadku poborów 10-minutowych.