Ogrzewanie

Osprzęt i podłączenie do instalacji podgrzewaczy pojemnościowych

Osprzęt podgrzewaczy c.w.u. powinien nie tylko zabezpieczać przed wzrostem ciśnienia ponad wartość dopuszczalną, ale również zapewniać ekonomiczną, ciągłą i bezawaryjną pracę instalacji c.w.u.

Po stronie wody użytkowej do podgrzewacza pojemnościowego powinny zostać podłączone:
—    zawory odcinające,
—    zawory spustowe,
—    regulator ciśnienia (jest konieczny, gdy ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscu przyłączenia przekracza 80% ciśnienia zadziałania zaworu bezpieczeństwa; powinien być zamontowany za wodomierzem),
—    zawór bezpieczeństwa,
—    urządzenie zabezpieczając przed wtórnym zanieczyszczeniem wody wodociągowej przez przepływ zwrotny,
—    manometr,
—    naczynie wzbiorcze,
—    filtr wody użytkowej (zabezpieczający przed dostawaniem się zanieczyszczeń z sieci wodociągowej do instalacji c.w.u.).

Jeśli filtr i zawór regulacyjny zostały przewidziane na przyłączu wody zimnej do budynku, to nie muszą być uwzględniane na przyłączu podgrzewacza.


Schemat podłączenia pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. po stronie wody użytkowej. Oznaczenia: PC – pompa cyrkulacyjna, NW -naczynie wzbiorcze, M – manometr, F – filtr, RC – regulator ciśnienia, zs — zawór spustowy, zz – zawór zwrotny, ZB – zawór bezpieczeństwa, zo — zawór odcinający, zoz – zawór odcinający zabezpieczony przed niepowołanym zamknięciem, Tp – zanurzeniowy czujnik temperatury wody, XY – urządzenie zabezpieczające wodę wodociągową przed wtórnym skażeniem.

Na rysunku pokazano schemat podłączenia poszczególnych elementów armatury po stronie wody użytkowej.

Regulator ciśnienia – utrzymuje ciśnienie wody na określonym poziomie, gwarantującym właściwą pracę instalacji c.w.u.
Zgodnie z [R1] ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku (poza hydrantami przeciwpożarowymi) powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,5 bar i nie więcej niż 6 bar.

Regulator ciśnienia – spełnia następujące funkcje:
—    zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem ciśnienia;
—    ogranicza zużycie wody, gdyż mniejsza jest prędkość wypływu wody w punktach odbioru (choć wydłuża się czas napełniania wanny);
—    ogranicza częstotliwość działania zaworu bezpieczeństwa;
—    zmniejsza hałas wypływu wody w punktach odbioru.

Zawór bezpieczeństwa — powinien być usytuowany na dopływie wody zimnej do podgrzewacza, ponad jego górną krawędzią. Między zaworem bezpieczeństwa a podgrzewaczem nie może być żadnej armatury, jak również zmiany średnicy przewodu. Wzory do obliczania średnicy zaworów bezpieczeństwa stosowanych do podgrzewaczy c.w.u. znajdują się w normie, Wstępnie można korzystać z doboru średnic, zamieszczonego w tablicy. Zasady doboru zaworów.

W podgrzewaczach pojemnościowych c.w.u. istnieje możliwość podłączenia przewodu cyrkulacyjnego. Na przewodzie cyrkulacyjnym należy zamontować pompę cyrkulacyjną, tłoczącą wodę w kierunku podgrzewacza. Za pompą powinien znajdować się zawór zwrotny.
Ponadto po stronie wody użytkowej wskazane jest zabezpieczenie podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. przez zainstalowanie przeponowego naczynia wzbiorczego, dobranego z uwzględnieniem pojemności i instalacji c.w.u.
W przypadku przyłącza doprowadzającego wodę użytkową do podgrzewacza, należy zamontować urządzenie zabezpieczające wodę wodociągową przed wtórnym skażeniem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *