Pompy ciepła

Gdzie powinny być instalowane pompy ciepła? cz.1

Gdzie powinny być instalowane pompy ciepła?

Jak należy rozumieć to pytanie? Czy chodzi o wybór miejsca dla pompy ciepła, czy też o lokalizację budynku? W pytaniu zawartym w tytule tego rozdziału chodzi o zwrócenie uwagi właścicieli lub inwestorów na możliwości pozyskiwania ciepła ze źródeł odnawialnych. Nie w każdej lokalizacji budynku takie możliwości istnieją w podobnym stopniu, każda bowiem lokalizacja jest inna i ma własne, specyficzne warunki.

Odnośnie instalacji grzewczej można stwierdzić, że: współczesne, porządnie wykonane niskotemperaturowe instalacje grzewcze pracujące w układzie zamkniętym nadają się świetnie do współpracy z pompą ciepła. W każdym jednak przypadku decydującym parametrem jest zawsze możliwość pozyskiwania energii. Chociaż wszędzie da się korzystać z ciepła naturalnego, to jednak nie wszędzie wiąże się to z identycznymi kosztami. Najczęściej (choć świadomość tego faktu nie jest powszechna) koszt wykonania źródła ciepła jest identyczny z kosztem samej pompy ciepła, a czasem może go nawet przewyższyć.

Jeśli budynek znajduje się w pobliżu jeziora, rzeki lub dużego stawu, to istnieją wręcz wzorcowe warunki do stosowania pompy ciepła. Można wtedy przy minimalnych kosztach osiągnąć doskonałe parametry eksploatacyjne. Nie ma potrzeby robić kosztownych wierceń lub wykopów . Wystarczy zanurzyć w wodzie rury odbierające ciepło. I to właściwie jest wszystko co trzeba zrobić po stronie źródła ciepła.

Jeśli jednak zapadnie decyzja, że źródłem ciepła będzie powietrze, to wtedy lokalizacja budynku, czy wielkość działki nie mają żadnego znaczenia, gdyż powietrze jest wszędzie. Współczesne pompy ciepła odbierające ciepło z powietrza pracują nawet przy temperaturze zewnętrznej równej -20°C, ale niestety jednocześnie ze spadkiem temperatury zewnętrznej spada także ich sprawność i moc grzewcza. Wymusza to stosowanie źródeł wspomagających, włączanych automatycznie przy temperaturach zewnętrznych niższych od punktu, przy którym pompa ciepła pracuje nieekonomicznie.

W każdym przypadku warto przeanalizować, czy nie istnieją inne, niestandardowe możliwości pozyskiwania ciepła. A możliwości takie często da się znaleźć. Na przykład sąsiedztwo zakładu, który produkuje wiele ciepła odpadowego. W okolicy Konina są jeziora, w których za sprawą okolicznej elektrowni temperatura wody nie spada nigdy poniżej +20°C. Z takiego jeziora można odebrać ogromne ilości energii i to po bardzo niskich kosztach. Przy tej temperaturze źródła, pompa ciepła pracuje z efektywnością energetyczną ok. 7, co oznacza że energia elektryczna potrzebna do napędu pompy ciepła będzie stanowić zaledwie 14% oddawanej energii grzewczej.