Instalacje elektryczne

Łączniki ręczne cz.2

Rozłączniki typu DPX-I produkowane są na prądy znamionowe do 1600 A. Umożliwiają one rozłączanie obwodów obciążonych prądem znamionowym. Dostosowane są do instalowania wyzwalaczy napięciowych, styków pomocniczych, bloków różnicowoprądowych lub przekaźników różnicowoprądowych.

Rozłączniki typu R 300 są dodatkowo wyposażone w bezpieczniki topikowe i lampki sygnalizacyjne.

Rozłączniki te produkowane są jako 1-biegunowe i 3-biegunowe z nierozłączalnym lub rozłączalnym biegunem neutralnym na prądy znamionowe do 63 A.

Zarówno rozłączniki typu DPX-1, FR, jak i R 300 są przystosowane do mocowania na wspornikach montażowych TH 35-7,5.

Wyjęcie bezpiecznika spełnia m.in. wymagania przepisów w zakresie przygotowania miejsca pracy (przerwa izolacyjna i zabezpieczenie miejsca pracy przed przypadkowym pojawieniem się napięcia).

W tablicy podano podstawowe dane techniczne stosowanych w Polsce rozłączników bezpiecznikowych.

Niektóre dane techniczne stosowanych w Polsce rozłączników bezpiecznikowych

Typ Dane techniczne
Prąd znamionowy [A] Napięcie

znamionowe

[V]

Prąd zwarciowy ograniczony wytrzymywany

[kA]

Trwałość

łączeniowa

[I. cykli]

R 300 20, 25, 35, 50, 63 230/400 50 2000
SLBM 400, 630 690 100 200
BSL 1600 500 20 200
SLP 160, 250, 400, 630 660 100 200
SLM 160, 250, 400, 630 660 100 200
SMP 160, 250, 400, 630 660 100 1500
RB-0/1 250 660 50 10000
RB-2 400 660 50 8000
RB-3 630 660 50 4000
RP-00 160 660 50 100
VL 2, 4, 6, 10, 16 400 50
STV 20, 25, 35, 50 400 50
Poza wymienionymi rozłącznikami, wiele firm produkuje rozłączniki bezpiecznikowe o większych możliwościach łączeniowych, do wykorzystania przede wszystkim w rozdzielnicach przemysłowych głównych i oddziałowych. Występują pod nazwami RB-2, SLBM, SLP, BSL, VL, STV i inne.

Poza rozłącznikami już omówionymi, na polskim rynku występuje grupa wyrobów obejmująca rozłączniki w obudowach. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w wielu krajach europejskich, a należy spodziewać się, że niedługo również w Polsce, każde przemysłowe urządzenia zasilane energią elektryczną powinno mieć nie tylko wbudowany wyłącznik główny, ale także wyłącznik dodatkowy, często zwany remontowym, zainstalowany poza urządzeniem w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Podobne wymaganie dotyczy silników elektrycznych znajdujących się w pewnym oddaleniu od rozdzielnic, z których są zasilane. Takie wymaganie są w stanie spełnić rozłączniki w obudowach, dodatkowo umożliwiające ich blokowanie kłódką w pozycji „wyłącz”, co pozwala w sposób bezpieczny wykonywać czynności konserwacyjne i naprawcze.

Są produkowane obudowy:
—    poliwęglanowe,
—    aluminiowe,
—    z blachy stalowej nierdzewnej.