Instalacje elektryczne

Łączniki ręczne cz.1

Łączniki ręczne są przeznaczone do użytkowania w następujących kategoriach:
20 A lub 20 B — łączenie bez obciążenia
21 A lub 21 B — łączenie obciążeń rezystancyjnych
22 A lub 22 B — łączenie obciążeń mieszanych (rezystancyjnych i indukcyjnych)
23 A lub 23 B — łączenie obciążeń silnikowych lub innych o dużej indukcyjności

Przed podaniem powyższego oznaczenia dodaje się litery AC (prąd przemienny) lub DC (prąd stały). Litera A na końcu symbolu oznacza łączenie częste, litera B łączenie nieczęste.

Łączniki izolacyjne ręczne służą do odłączania i przełączania linii i urządzeń w stanie bezprądowym od źródła prądu przemiennego i stałego, celem stworzenia bezpiecznych warunków do dokonania montażu, przeglądu lub naprawy odłączonych części obwodu elektrycznego. Manipulacja łącznikami izolacyjnymi pod obciążeniem jest niedozwolona. Do grupy łączników izolacyjnych, produkowanych w kraju, należą odłączniki ręczne zatablicowe (rys. 1.6) typu OZK i przełączniki ręczne zatablicowe typu PZK (rys. 1.7). Łączniki są budowane jako 2-, 3- i 4-biegunowe na napięcie 500 V prądu przemiennego, na prądy 100,200, 400, 600, 1000 i 1500 A.

Do włączania i wyłączania obwodów prądu przemiennego i stałego, w których wartość natężenia prądu nie przekracza ich znamionowego prądu ciągłego, służą rozłączniki. Gaszenie łuku odbywa się w układzie gaszeniowym wyposażonym w płytki dcjonizacyjne. Są produkowane m.in.:
—  rozłączniki zatablicowe typu LOZ (rys 1.8),
—  rozłączniki zatablicowe typu ŁPZ,
— rozłączniki typu LO (rys. 1.9),
— rozłączniki typu FR (rys. 1.10),
—  rozłączniki bezpiecznikowe typu R 300 itp.

Łączniki i przełączniki zatablicowe typu ŁOZ i ŁPZ produkowane są jako 2- i 3-biegunowe na napięcie 500 V prądu przemiennego, na prądy znamionowe 100 i 250 A. Rozłączniki typu LO produkowane są jako 3-biegunowe na napięcie 660 V prądu przemiennego i na prądy znamionowe 250 i 400 A.

Rozłączniki ręczne typu RIN przeznaczone do zamykania i otwierania obciążonych obwodów nieindukcyjnych produkowane są na napięcie 660 V prądu przemiennego, na prądy znamionowe 250 i 400 A oraz 1000 V na prąd 630 A.

Rozłączniki typu FR produkowane są jako 1-, 2-, 3- i 4-biegunowe na napięcie znamionowe 230/400 V prądu przemiennego i prądy znamionowe 16, 20, 32, 40, 63, 100 i 125 A.