Instalacje elektryczne

Łączniki ręczne cz.3

Stopień ochrony obudów to IP 65, co pozwala użytkować rozłączniki w trudnych warunkach środowiskowych.

Do grupy łączników ręcznych należą jeszcze łączniki krzywkowe przeznaczone do wyłączania i włączania prądów roboczych występujących przy łączeniu i sterowaniu silników oraz innych odbiorników elektrycznych. Produkowane są następujące typy łączników: ŁK 15, ŁUK 25, ŁUK 40 i ŁUK 63. Łączniki ŁK 15 na prąd znamionowy 15 A i napięcie 230, 400 i 500 V produkowane są jako łączniki zatablicowe bez obudowy oraz jako łączniki w uszczelnionej obudowie z bezpiecznikami. Znamionowa częstość łączeń wynosi 500 ł/h.

Łączniki typu ŁUK na prądy znamionowe 25, 40 i 63 A oraz napięcie 230, 400 i 500 V są wykonywane jako:
—    zatablicowe otwarte,
—    natablicowe otwarte (tylko LUK 25),
—    do wbudowania w płytę przednią,
—    w obudowie blaszanej ,
—    w obudowie żeliwnej,
—    w obudowie żeliwnej z bezpiecznikami,    '
—    w obudowie ze stopu aluminiowego z bezpiecznikami (tylko ŁUK 25).

Znamionowa częstość łączeń wynosi odpowiednio:
ŁUK 25    250    ł/h
LUK 40 i 63    125    ł/h

Na zakończenie omówimy jeszcze łączniki drążkowe dociskowe. Produkowane są 'dwa typy tych łączników. Do pierwszego typu należą łączniki typu WR i PR (przełączniki) wmontowane w skrzynki. Są one uruchamiane za pomocą rękojeści umocowanej w pokrywie skrzynki. Robocza zdolność łączenia tych łączników jest niewielka. Są one stosowane głównie jako odłączniki i przełączniki uruchamiane w stanie bezprądowym oraz jako robocze łączniki rozdzielcze w układach prądu przemiennego na napięcie do 500 V. Do drugiego typu należą rozłączniki niemanewrowe typu LR montowane w skrzynkach żeliwnych lub w osłonie blaszanej. Są one wyposażone w komory lukowe, co pozwala stosować je jako łączniki robocze. Łączniki typu WR są produkowane na prądy znamionowe 100, 200, 350 i 600 A oraz napięcie 440 V prądu stałego oraz 500 V prądu przemiennego; przełączniki typu PR — odpowiednio na 100 i 350 A oraz na napięcie jak wyżej. Łączniki typu LR budowane są na prądy 400 A oraz napięcie 500 V prądu przemiennego.