Pompy ciepła

Uzupełnianie ubytków czynnika i napełnianie instalacji cz.1

Ilość gazu a ciśnienie.
Mamy dwie identyczne butle z czynnikiem chłodniczym. Różnica między nimi jest taka, że w butli po lewej mamy mniej czynnika w postaci ciekłej (kolor zielony). W butli po prawej stronie jest odwrotnie, mamy mniej czynnika w postaci gazowej (kolor niebieski). W jednej i drugiej butli panuje identyczne ciśnienie. Jego wielkość dla danego typu czynnika zależy tylko i wyłącznie od temperatury otoczenia butli. Jeśli znajdują się one w takiej samej temperaturze to i ciśnienia będą jednakowe.

Uzupełnianie ubytków czynnika i napełnianie instalacji.

W układach klimatyzacji samochodowej ze względu na to, że większość połączeń jest skręcanych lub zaciskanych, uzupełnianie czynnika jest na porządku dziennym. Serwisy klimatyzacji samochodowej zajmują się głównie usuwaniem nieszczelności i uzupełnianiem czynnika. Nie jest dobrze, gdy nawyki te przenoszone są na serwisy pomp ciepła. Poprawnie zmontowana pompa ciepła nie powinna nigdy mieć ubytków czynnika. Niestety, spotyka się bardzo często takie oto sytuacje: coś chodzi nie tak jak trzeba, a diagnoza brzmi „trzeba uzupełnić czynnik”.

A wcale nie jest to takie proste i oczywiste. Nie jest proste dlatego, że czynniki chłodnicze jakie najczęściej stosowane są w pompach ciepła (R407C i R410A) wymagają innego podejścia niż jest to w przypadku czynnika stosowanego w klimatyzacji samochodowej (R134A), a nie jest oczywiste ponieważ decyzja o uzupełnieniu czynnika musi być poprzedzona dokładnymi pomiarami, a samo uzupełnianie musi podlegać ściśle podanym procedurom.

Rysunek jest najlepszym dowodem na bezsens prób uzupełniania lub odsysania czynnika z pompy ciepła, na podstawie pomiaru ciśnienia w układzie. Doświadczony fachowiec branży chłodniczej z pewnością uśmiechnąłby się z politowaniem, czytając poprzednie zdanie. Ale niestety, za naprawy pompy ciepła „biorą się” ludzie po kilkugodzinnym kursie u dystrybutora, który to dystrybutor często ma do dyspozycji szkoleniowców o wiedzy bardzo ogólnej i jak to mówią niezamąconej znajomością istoty rzeczy. Dlatego o takich podstawowych rzeczach trzeba mówić.