Instalacje elektryczne

Wyłączniki selektywne

Jak wynika z nazwy, wyłącznik selektywny zapewnia selektywność względem znajdujących się za nim wyłączników nadprądowych, licząc od strony zasilania. Selektywność jest zapewniana w zakresie prądów zwarciowych do 25 kA.

Schemat selektywnego wyłącznika S90 firmy AEG.

Schemat selektywnego wyłącznika nadprądowego S90 firmy AEG przedstawiono na rysunku. Jest to najpopularniejszy wyłącznik selektywny. Wyłącznik ten ma dwa tory prądowe i jeden tor pomiarowy. Główny tor prądowy jest wyposażony tak jak typowy wyłącznik nadprądowy w wyzwalacz elektromagnetyczny M, wyzwalacz termiczny B1 oraz styk główny K1. Równoległy tor prądowy wyposażony jest w wyzwalacz termiczny B2, rezystor ograniczający R oraz style K2. Tor pomiarowy wyposażony jest w styk K3, rezystor R oraz cewkę załączającą S. Obwód pomiarowy „mierzy” wartość napięcia między wyjściem wyłącznika S90 a zaciskiem N. Jeżeli wartość tego napięcia jest zbliżona do napięcia znamionowego instalacji, tzn. nie ma za wyłącznikiem zwarcia, to cewka załączająca S zamyka styk K1 w obwodzie głównym. W przypadku zwarcia za wyłącznikiem napięcie podane na cewkę załączającą S jest bliskie zeru. Styk K1 jest otwarty. Zmiana położenia dźwigni wyłącznika w stan załączenia jest związana z zamknięciem styków K2 i K3. W przypadku braku zwarcia za wyłącznikiem zamyka się styk K1 i obwód za wyłącznikiem jest zasilany. Torem pomocniczym prądowym płynie prąd o wartości ok. 0,3% całkowitego prądu płynącego przez wyłącznik. W przypadku powstania zwarcia między wyłącznikiem S90 a innymi wyłącznikami nadprądowymi dalej położonymi, zachowuje się on jak typowy wyłącznik nadprądowy. W przypadku powstania zwarcia za wyłącznikami nadprądowymi dalej położonymi w stosunku do wyłącznika S90, wyłącznik ten, reagując na zmianę napięcia po wcześniejszym wyłączeniu i powrocie napięcia do wartości zbliżonej do napięcia znamionowego, ponownie się zamknie, tzn. zadziała selektywnie. W czasie przeciążenia, wyłącznik S90 zachowuje się tak jak typowy wyłącznik nadprądowy.