Pompy ciepła

Zasilanie ze studni

Podane tu schematy nie wyczerpują wszystkich możliwych konfiguracji, jakie da się zastosować, bowiem każda instalacja jest inna. To tak trochę jak garnitur szyty „na miarę”. Dlatego zostaną przedstawione zestawy podstawowe, stosowane najczęściej, gdyż mają one za zadanie pokazać sposób budowy instalacji. Te rysunki mogą również stanowić bazę dla bardziej rozbudowanego systemu grzewczego.
Schematy nie zawierają układu źródła ciepła ani nawet samej pompy ciepła. Cóż, pompa ciepła od strony instalacyjnej nie jest niczym innym jak pudełkiem, z którego wychodzą dwie rury: zasilająca i powrotna, czyli tak jak w dobrze znanych piecach centralnego ogrzewania wszelkiej maści i wielkości. To po stronie grzewczej. Po stronie przeciwnej (od strony źródła ciepła) jest podobnie, też są dwie rury zasilająca i powrotna.

Zasilanie ze studni

Do zasilenia pompy ciepła typu woda-woda są potrzebne dwie studnie: zasilająca i zrzutowa. Wielkość wymaganego przepływu zależy od mocy pompy ciepła i powinna być dobrana zgodnie z wymaganiami producenta. Studnia powinna mieć zatem odpowiednią wydajność, a pompa głębinowa dostarczać wodę w odpowiedniej ilości. W praktyce pompy głębinowe dobiera się z pewnym nadmiarem wydajności, a wielkość przepływu ustalana jest dławieniem za pomocą zaworu.

Wymagana nominalna wydajność studni jest zawsze wprost proporcjonalna do mocy, którą pobiera pompa ciepła. W poniższej tabeli przedstawiono te zależności.

Tabela. Wymagane wydajności studni.

Moc grzewcza pompy ciepła (kW) Moc pobierana ze studni (kW) Wydajność

(l/h)

14 11,5 3300
22 16 5000
27 22 7000
40 33 9500
80 62,5 20 000

W tablicy podano tylko niektóre moce, ale ponieważ zależność wielkości przepływu od mocy pompy ciepła ma prawie liniowy przebieg, to przy odrobinie chęci można obliczyć sobie wymagany przepływ dla każdej mocy pompy. Łatwo zauważyć, dzieląc wydajność studni przez moc, że na każdy kilowat mocy pompy ciepła przypada wydajność około 300 litrów na godzinę. Znając tę liczbę możemy policzyć wydajność studni dla praktycznie każdej pompy ciepła.

Budowa studni zasilającej i zrzutowej

1    – średnica odwiertu (np. dla średnicy filtra 4½ musi mieć 220 mm)
2    – rura błotna
3    – rurowy odcinek filtrujący (w studni zrzutowej powinien być dłuższy)
4    – wypełnienie żwirowe (żwir posortowany i płukany)
5    – blokada dla gliny (dostosowana do układu warstw gruntu)
6    – rura z filtrem (odporna na korozję i ciśnienie gruntu
7    – rura zasysająca (odporna na korozję i szczelna dla powietrza)
8    – głowica studni z uszczelnieniem dla rury z filtrem
9    – przepusty dla kabli wyposażone w uszczelniacze
10    – obudowa studni według DIN 4034
11    – pokrywa obudowy według DIN 1239
12    – rura doprowadzająca i spustowa ułożone zawsze ze spadkiem w kierunku danej studni
13    – zawory odcinające z możliwością regulacji wielkości przepływu
14    – pompa głębinowa umieszczona 6 metrów poniżej lustra wody
15    – rura kabla zasilającego
16 – rura spustowa sięgająca środka rury błotnej
17 – korki do pobierania próbek wody
18 – manometr z zakresem ciśnienia i podciśnienia
19 – termometr