Pompy ciepła

Jeden obwód grzewczy ze wspomaganiem elektrycznym

Schemat obwodu wspomaganego grzałką elektryczną.
Bardzo prosty układ wyposażony we wspomaganie grzałką elektryczną (Gr) umieszczoną w buforze (Bf). Zawór nadmiarowo–upustowy (Zp) ma za zadanie zapewnić przepływ wody w pompie ciepła nawet wtedy, gdyby wszystkie odbiorniki (Rd) były zdławione. Pompa obiegowa (P1) przetacza wodę między ogrzewaniem a pompą ciepła. Obok pompy obiegowej instaluje się zawór zwrotny (Zz) oraz zawory odcinające (Zo). Te ostatnie po to, aby w przypadku awarii pompy obiegowej (P1) móc ją wymienić bez potrzeby opróżniania całego układu. Temperatura wody przepływającej w obwodzie ogrzewania mierzona jest czujnikiem (T1). W tym przypadku jest to temperatura powrotu. Sygnał z czujnika jest przesyłany do regulatora pompy ciepła. Całość dopełnia naczynie przeponowe (Np) i zawór bezpieczeństwa (Zb). Grzałka (Gr) jest włączana w przypadku, gdy moc pompy ciepła jest za mała w stosunku do potrzeb.

Jeden obwód grzewczy ze wspomaganiem elektrycznym.

Jeden obwód z grzałką to najprostsze i bardzo wydajne rozwiązanie instalacji grzewczej dla niedużego domu jednorodzinnego, bez podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Warunkiem powodzenia jest zastosowanie jednorodnego typu urządzeń do oddawania ciepła. Czyli powinno to być albo 100-procen-towe ogrzewanie podłogowe, albo tylko radiatory, nie chodzi tu o rodzaj grzejnika, tylko o jedną dla wszystkich temperaturę zasilania. W przypadku układów mieszanych (ogrzewanie podłogowe/radiatory) trzeba by było instalować oddzielne pompy obiegowe dla każdego typu ogrzewania i zbiornik buforowy, co zmieniłoby zdecydowanie całą instalację. Układ ten bez większych kłopotów może być rozszerzony o ogrzewanie wody użytkowej w zasobniku.

Jeśli w instalacji grzewczej zamiast radiatorów jest ogrzewanie podłogowe, a ponadto wspomaganie elektryczną grzałką nie jest konieczne, to zbiornik buforowy może być wyeliminowany. Jeśli zbiornik buforowy zawiera grzałkę, to zawór bezpieczeństwa musi być koniecznie zainstalowany na nim.

Układ ten może pracować z dowolnym typem pompy ciepła, niezależnie od tego czy jest to pompa powietrze-woda, solanka-woda czy też woda-woda. Ważne jak zawsze to, aby pompa obiegowa (PI) była dobrana tak, aby zapewnić w obwodzie przepływ wymagany przez producenta danej pompy ciepła. Na schemacie hydraulicznym nie zaznaczono zaworów niezbędnych do napełnienia i opróżniania instalacji grzewczej, nie zaznaczono także filtru osadnikowego umieszczanego w przewodzie powrotnym tuż przed pompą ciepła, a przeznaczonego do ochrony wymiennika ciepła przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.

Obwód przedstawiony na schemacie u góry jest typowym przykładem instalacji biwalentnej, a ze względu na to, że drugie źródło ciepła (grzałka) też podobnie jak pompa ciepła korzysta z energii elektrycznej, nazywana jest często instalacją monoenergetyczną.